Kierunek prawo na Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E Kwiatkowskiego w Gdyni należy do najlepszych w Polsce wśród uczelni niepublicznych. “Kwiatkowskiego” wyróżnia skoncentrowanie na kształcenie do zawodów prawniczych, w tym specjalny program przygotowujący do egzaminów na aplikacje sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską i notarialną. Jedną z wyjątkowych specjalności uczelni jest prawo morskie.


 Praktycznie i specjalistycznie – studiuj prawo w GdyniKandydaci na prawo wybierają studia spośród wielu uczelni w całym kraju. Atutem nowoczesnej uczelni, jaką jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni  jest kształcenie idące w parze z potrzebami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

- Od razu odrzuciłam opcję studiów zaocznych czy wieczorowych na Uniwersytecie, program wydawał mi się znacznie okrojony a koszt porównywalny z czesnym w uczelni prywatnej. Zresztą okazało się, że dla mnie studia prawnicze w WSAiB w Gdyni nie są wydatkiem dzięki programowi stypendialnemu - tak argumentuje swój wybór Iwona Topka, studentka V roku prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E Kwiatkowskiego w Gdyni. To studia prawnicze, które poza kierunkowym wykształceniem, pozwolą na zdobycie specjalistycznej wiedzy, m.in. z zakresu prawa medycznego, podatkowego, morskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, a nawet terroryzmu.

Zagadnienia prawne w praktyce

- Kształcimy studentów, którzy po pięcioletniej nauce wielu zagadnień prawniczych, potrafią przede wszystkim praktycznie wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności - przyznaje dr Piotr Lewandowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB. - Dlatego nasi absolwenci świetnie odnajdują się na rynku pracy oraz dobrze radzą sobie na egzaminach wstępnych na aplikacje korporacyjne i ogólne - dodaje.

To, co wyróżnia studia prawnicze w Gdyni to przede wszystkim praktyczne, a nie teoretyczne nauczanie. Studenci od pierwszych semestrów uczestniczą w programie proseminariów „Rozprawy uczelniane”, w ramach których aranżowane są sprawy sądowe. Studenci wcielają się kolejno w każdą z ról – sędziego, oskarżyciela, powoda, pozwanego, kuratora. Ponadto w każdym semestrze studenci obowiązkowo uczestniczą w 30 rozprawach w sądach administracyjnych, cywilnych i karnych. Program studiów oprócz ogólnych i kierunkowych modułów, obejmuje też szereg przedmiotów do wyboru. Wśród długiej listy można znaleźć przedmioty dotyczące między innymi: europejskiego systemu ochrony praw człowieka, medycyny sądowej i prawa medycznego, ochrony przedsiębiorcy przed konkurencją, odszkodowań z wypadków komunikacyjnych, polityki penitencjarnej oraz porwań dla okupu czy zwalczania terroryzmu.

- Prawo jako kierunek? Na samym początku byłem dość sceptyczny, ale z czasem coraz bardziej prawo mnie wciągało, aż jeden z moich wykładowców powiedział, że załapałem bakcyla prawniczego - mówi Adam Sampolski, absolwent prawa na WSAiB w Gdyni. - Pasja do prawa sprawiła, że osiągnąłem bardzo wysoki wynik. Okazało się, że jestem najlepszym absolwentem studiów prawniczych w roku 2014/2015, jestem niesamowicie szczęśliwy z tego powodu. Oczywiście kontynuuję tę karierę, zdałem egzamin wstępny na aplikację adwokacką - podsumowuje Sampolski.

Dlaczego akurat na WSAiB w Gdyni?

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest niejednokrotnie wyróżniana w raportach Ministerstwa Sprawiedliwości czy „Gazecie Prawnej”. W corocznych raportach dotyczących najlepszych wydziałów prawa w Polsce, WSAiB w Gdyni plasuje się w TOP5 uczelni niepublicznych w skali całej Polski i jest uznawana za najlepszą uczelnię tego typu na Pomorzu. Ze studentami pracuje zespół wykładowców, w skład którego wchodzą specjaliści z zakresu prawa z wieloletnim doświadczeniem, a także osoby piastujące ważne stanowiska: sędziowie, prokuratorzy, mecenasi, właściciele kancelarii prawnych, były minister spraw wewnętrznych i administracji, ambasador Polski, doradca prezydenta.


Interdyscyplinarne kształcenie i perspektywy dla absolwentów

Uczelnia stawia również na kształcenie związane z gospodarką i rozwojem rynku. Znajomość zasad funkcjonowania rodzimego oraz zagranicznego rynku umożliwia absolwentom świadczenie usług doradczych w kraju i na arenie międzynarodowej. Absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie jako doradcy prawni w działach handlowych, kontroli jakości, sprzedaży, HR czy controllingu. Najważniejsze jednak jest to, że studia prawnicze przygotowują studentów do egzaminu na aplikacje, co otwiera drogę do takich zawodów jak: radca prawny, notariusz, adwokat, sędzia czy prokurator.

Program studiów

Program nauczania na kierunku prawo obejmuje kilka modułów kształcenia, między innymi:
  • moduł kształcenia ogólnego, w tym naukę dwóch języków obcych, technologię informacyjną, podstawy ekonomii i filozofii, a także łacińską terminologię prawniczą,
  • moduł kształcenia podstawowego, w ramach którego odbywają się zajęcia z prawa: konstytucyjnego, karnego, administracyjnego, cywilnego, postępowanie karnego i administracyjnego oraz logiki prawniczej,
  • moduł kształcenia kierunkowego, na którym studenci mają zajęcia z zakresu historii prawa, doktryn politycznych i prawnych, a także prawa: rzymskiego, finansowego, międzynarodowego, publicznego, handlowego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, własności intelektualnej, ochrony środowiska oraz kanonicznego,
  • moduł przedmiotów do wyboru, uczelnia organizuje zajęcia z zakresu europejskiego systemu ochrony praw człowieka, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, medycyny sądowej, ochrony przedsiębiorcy przed konkurencją, odszkodowań z wypadków komunikacyjnych, polityki penitencjarnej, porwań dla okupu, postępowania w sprawach nieletnich, prawa medycznego, prawa wykroczeń, zawiadomień o przestępstwie, zwalczania terroryzmu,
  • moduł przedmiotów specjalnościowych, czyli retorykę i erystykę dla prawników, patologie społeczne, prawo podatkowe, prawo morskie, kryminologię i kryminalistykę, prawo prywatne międzynarodowe.

Praktyczne podejście do zagadnień prawniczych

W ciągu pięciu lat nauki studenci mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych, które trwają łącznie 240 godzin. Studenci mogą też udzielać się w Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. To niepowtarzalna okazja do sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce. Studenci pod okiem profesorów:
  • informują o przysługujących prawach,     
  • pomagają w przygotowaniu pism urzędowych,     
  • doradzają w jaki sposób rozwiązywać problemy wymagające specjalistycznej wiedzy prawniczej,
  • udzielają porad prawnych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Uczelnia Kwiatkowskiego prowadzi również intensywne kursy przygotowujące absolwentów prawa do egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne i ogólne. Zajęcia prowadzone są przez Sędziów Sądu Okręgowego, Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wykładowców Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Kurs rozpoczyna się w połowie maja i trwa do lipca, aby każdy uczestnik mógł podejść do wrześniowego egzaminu wstępnego na aplikację. Zajęcia przygotowawcze są płatne, a udział w nich mogą wziąć zarówno byli studenci WSAiB w Gdyni, jak i innych uczelni.

Studia prawnicze na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni są płatne, ale najlepsi studenci mogą liczyć na stypendia pokrywające całość czesnego. O przyjęciu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń.

                                                                                   REKRUTACJA NA KIERUNEK PRAWO W GDYŃSKIEJ WSAiB TUTAJ!