Meblarstwo to nowy kierunek studiów wprowadzony przez Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który został zaprojektowany wspólnie z przedsiębiorstwami z branży meblarskiej. Wydział oferuje swoim studentom program płatnych staży w Fabryce Mebli Forte SA, Bydgoskich Fabrykach Mebli, Nowy Styl Group, Steico, Porta - z taką ofertą władze uczelni mogą się spodziewać prawdziwego oblężenia ze strony młodych ludzi, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z tą branżą.

 Kierunek dobrze zaprojektowany - Meblarstwo na SGGW w WarszawiePolska jest czwartym największym eksporterem mebli na świecie. W Europie wyprzedzają nas tylko Niemcy. Obecnie 6 na 10 zakładów przemysłu drzewnego w Polsce zgłasza niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a w najbliższych latach niedobór ten jeszcze się pogłębi. Meblarstwo może zapewnić studentowi ciekawe studia, a absolwentowi nie mniej ciekawą perspektywę zawodową.

Prawdziwie interdyscyplinarne studia inżynierskie

Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie jest najstarszym (utworzonym blisko 70 lat temu) europejskim wydziałem akademickim całościowo zajmującym się problematyką drzewnictwa. Nie dziwi więc, że to SGGW jako pierwsza uczelnia w Polsce utworzyła samodzielny kierunek poświęcony meblarstwu.

Meblarstwo to kierunek interdyscyplinarny, związany w sporej mierze z kierunkiem Technologia drewna (również prowadzonym na SGGW), ale też z takimi dziedzinami jak inżynieria materiałowa, wzornictwo czy konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Ten kierunek jest też ściśle powiązany z leśnictwem (ze względu na podstawowe źródło surowca wykorzystywanego w przemyśle meblarskim), stąd silne związki z naukami przyrodniczymi, w tym z biologią. Jeżeli interesują Cię nauki rolnicze i leśne, a przy tym masz zdolności manualne i duszę konstruktora, te studia mogły zostać stworzone właśnie dla Ciebie!
 

Struktura drewna i Style w meblarstwie - czyli czego Cię nauczą

Na Meblarstwie zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu: grafiki inżynierskiej, materiałoznawstwa, konstrukcji i szerokiego spektrum nowoczesnych technik wytwarzania mebli ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych, wzornictwa przemysłowego, kompozytów drewnopochodnych, użytkowania maszyn i narzędzi stosowanych do produkcji mebli, elastycznej automatyzacji procesów wytwarzania mebli, planowania zasobów przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Twórcy kierunku położyli duży nacisk na zagadnienia związane z programowaniem CNC, niezbędnym do obsługi nowoczesnych maszyn na halach produkcyjnych, projektowaniem w programach Solid, WoodCAM i AutoCAD.

W trakcie studiów będziesz uczestniczyć w zajęciach m. in. ze Stylów w meblarstwie, Zapisu konstrukcji, Maszynoznawstwa, Struktury drewna, Nauki o materiałach czy Biodegradacji materiałów drzewnych i niedrzewnych.
 
Program kierunku był konsultowany z przedstawicielami środowiska biznesowego działającego w tej branży. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, co pozwoli na zdobywanie kontaktów branżowych, które mogą w przyszłości pomóc Ci w znalezieniu pracy.

Po studiach będziesz wyposażony w wiedzę i umiejętności z obszaru zarządzania rozwojem nowego produktu w meblarstwie, mapowania procesów produkcyjnych, umiejętność pracy w zespole, również interdyscyplinarnym, jak i jego kierowaniem, planowania i skutecznej realizacji wytyczonych zadań, wykorzystania zdobytej wiedzy w procesach decyzyjnych. Zapewni ci to możliwość znalezienia zatrudnienia zarówno w mikroprzedsiębiorstwach, scentralizowanych koncernach międzynarodowych, ale też w indywidualnej działalności gospodarczej.


Program Stażowy

Przemysł drzewny, w tym również przemysł meblarski, to jeden z najlepiej rozwijających się, uznanych za priorytetowe, sektorów gospodarki w Polsce. To ponad 65 tys. podmiotów, ok. 250 tys. zatrudnionych, a co roku 2,0 mld $ bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie na początku 2013 roku zainicjował nową formę współpracy z przemysłem. Studenci ostatnich semestrów studiów, zarówno inżynierskich, jak i magisterskich, mają możliwość ubiegania się o płatne staże w największych firmach sektora drzewnego. Pionierski program wdrożony został we współpracy z Fabrykami Mebli Forte S.A. Aktualnie staże odbywają się również w przedsiębiorstwach: NOWY STYL GROUP, BYDGOSKICH FABRYKACH MEBLI, IMS GROUP, ETAP SOFA. Poza wymienionymi przedsiębiorstwami Wydział Technologii Drewna współpracuje z Pfleiderer Polska, Ikea, DLH Drewno, czy firmą Teknika.

Program Stażowy Wydziału Technologii Drewna pozwala jego absolwentom na znalezienie dobrej pracy tuż po odebraniu dyplomu uczelni. Oprócz wiedzy teoretycznej wynoszą oni bowiem ze studiów bagaż praktyki zawodowej, zdobytej podczas staży w najważniejszych przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego i meblarskiego w Polsce. Studenci SGGW często już na 3 roku studiów rozpoczynają pracę w przemyśle lub wiążą się z jakąś firmą. Według badań wśród absolwentów Wydziału Technologii Drewna z ostatnich 4 lat większość z nich rozpoczęła pracę w zawodzie, i to często za granicą: w Niemczech, Czechach, Francji, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz USA i Brazylii.
 

Absolwenci Meblarstwa są przygotowani do pracy w:
  • zakładach branży meblarskiej;
  • firmach i przedstawicielstwach handlowych;
  • biurach projektowych;
  • placówkach naukowo-badawczych;
  • szkolnictwie zawodowym.