Studia polsko-ukraińskie to nowy kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzony na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studenci tego kierunku będą mogli zdobyć zarówno gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, jak i szereg kompetencji społecznych związanych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami szeroko pojętych relacji polsko – ukraińskich i współpracy pomiędzy Ukrainą i Polską, zarówno w wymiarze regionalnym jak i w kontekście europejskim.

W trakcie studiów I stopnia studenci poznają gruntownie m.in. historię stosunków polsko – ukraińskich, formułę, charakter i ewolucję kontaktów pomiędzy Polską i Ukrainą w okresie nowożytnym, w tym specyfikę współpracy i zależności dwu i wielostronnych pomiędzy oboma krajami w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej, na poziomie regionalnym, europejskim i międzynarodowym.

Program studiów przewiduje ponadto trzyletni lektorat języka ukraińskiego oraz lektorat języka angielskiego zakończony egzaminem na poziomie B2.

Aby ukończyć stacjonarne studia I stopnia należy zaliczyć wszystkie zajęcia przewidziane w planie studiów, których łączna wartość wynosi 180 ECTS, w tym zdać egzamin z języka obcego na poziomie B2, zaliczyć kurs BHP, a także złożyć i obronić pracę licencjacką.

Katedra Ukrainoznawstwa UJ posiada umowy z następującymi partnerskimi uczelniami w ramach programu Erasmus Plus:
  1. University of Zagreb, Department of East-Slavic Languages, Philosophical Faculty
  2. University of Presov, Institute of Russian, Ukrainian and Slavonic Studies, Faculty of Arts
  3. Charles University in Prague, Institute of East European Studies, Faculty of Arts
  4. Univerzita Palackeho v Olomouci, Department of Slavonic Studies, Philosophical Faculty
  5. Ost-und Westslawische Philologie, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Philosophische Fakultät
  6. Eötvösa Loránda University, Budapest, Department of Ukrainian Philology, Faculty of Humanities

Gdzie znajdą pracę absolwenci?

Absolwenci studiów I stopnia, jeżeli nie zdecydują się na kontynuowanie kształcenia, są w stanie wykorzystać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pracy w polskich instytucjach publicznych (zarówno rządowych jak i pozarządowych), a także w firmach prywatnych i przedsiębiorstwach działających na rynku ukraińskim.
Uniwersytet Jagielloński

Komentarze obsługiwane przez CComment