Prognozy The European Health & Fitness Market wskazują, że za 10 lat ok. 80 mln Europejczyków będzie aktywnie korzystać z usług fitness. W Polsce rynek usług tego typu rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie uruchomiła unikatowy w skali całego kraju kierunek praktyczny studiów licencjackich: Psychofizyczne kształtowanie człowieka.

Studenci pod okiem wykwalifikowanej kadry przygotowują się do prowadzenia treningów psychofizycznych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Nauka trwa trzy lata (6 semestrów) i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Dotyczy to zarówno studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia dzienne są bezpłatne, a studenci otrzymują stypendia, m.in. jedyne w Polsce stypendium mieszkaniowe wypłacane przez Burmistrza Nysy wszystkim, którzy podęli naukę na nyskiej uczelni i w związku z tym zamieszkali w Nysie. W trakcie studiów studenci odbywają 13 tygodniową praktykę w kraju lub poza jego granicami w ramach programu ERASMUS+ oraz mają możliwość wyjazdu na studia do zagranicznej uczelni partnerskiej.

Uczelnia prowadzi także nowatorski program 5 dodatkowych kompetencji, dzięki któremu wykształcenie studentów PWSZ w Nysie jest uzupełniane o unikalny zestaw informacji istotnych dla wybranego zawodu. Program dotyczy pilotowania dronów, zakładania firmy, płynnej komunikacji w języku obcym, wyjazdów studyjnych i pierwszej pomocy.

Studenci mają do wyboru dwie specjalności:
  • Trener osobisty
  • Rekreacja psychoruchowa

Od trenera personalnego wymaga się wszechstronnej wiedzy z różnych dziedzin, dlatego studenci nowego kierunku zdobywają przekrojową wiedzę z zakresu roli żywienia i żywności w aktywnym stylu życia i ich wpływie na psychomotorykę i możliwości organizmu oraz o roli suplementacji w sporcie, wiedzę z psychologii, teorii osobowości i poradnictwa psychologicznego. Studenci uczą się, jak motywować do aktywności, negocjować, radzić i wspierać swoich przyszłych klientów, jak organizować i prowadzić zajęcia rekreacyjno-ruchowe dostosowane do warunków, możliwości, potrzeb oraz zainteresowań uczestników zróżnicowanych wiekiem, stanem zdrowia i zamiłowaniami.

Absolwenci na rynku pracy

Praktyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej zdobywają w udostępnianych przez uczelnię siłowniach, salach fitness, salach gimnastycznych wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt, monitorujący na bieżąco wyniki ćwiczeń. Ponadto studenci mają okazję uczestniczyć w nieobowiązkowych obozach zimowych w Szklarskiej Porębie, brać udział w zajęciach plenerowych, organizować treningi dla studentów innych kierunków i ludzi z miasta.

Studenci, którzy ukończą studia na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka będą mogli pracować w charakterze trenera osobistego w klubach sportowych, ośrodkach rekreacyjnych, klubach fitness, na obozach sportowych i rehabilitacyjnych oraz podjąć studia drugiego stopnia.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie