Gospodarka obiegu zamkniętego to nowy kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, który od roku akademickiego 2018/2019 zostanie uruchomiony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dużą zaletą tego unikatowego kierunku jest nowoczesny i innowacyjny program studiów, dostosowany do współczesnych wymogów rynku pracy.

Politechnika Śląska w GliwicachGospodarka Obiegu Zamkniętego to kierunek stworzony z myślą o ludziach aktywnych i ambitnych, którzy w przyszłości chcą zajmować wysokie stanowiska i decydować o rozwoju Polski i Europy. Jest to kierunek o profilu praktycznym, dający solidne podstawy do rozwiązywania szerokiego spektrum problemów inżynierskich.

Proces kształcenia jest wspierany przez wiele przedsiębiorstw, które aktywnie uczestniczą w uczeniu, organizowaniu staży przemysłowych i kursów praktycznych. Głównym wspierającym jest SUEZ – korporacja wiodąca prym we wdrażaniu nowoczesnych technologii środowiskowych na świecie.

Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
Uzyskiwany tytuł: inżynier

A co po studiach?

Kierunek kształci inżynierów, którzy będą wdrażali ideę gospodarki obiegu zamkniętego – najnowszego i promowanego obecnie kierunku rozwoju w Unii Europejskiej. Studenci kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki zasobami, surowcami i odpadami, jak również te, związane z gospodarką wodną i energetyczną oraz zrównoważonym rozwojem.

Absolwenci studiów zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności gwarantujące dobrze opłacane miejsca pracy. Do programu studiów został wprowadzony moduł związany z biznesem, zarządzaniem i ekonomią oraz trening umiejętności miękkich.