phoca_thumb_s_krakowKrakowskie szkoły wyższe uruchamiają nowe kierunki studiów i specjalności. Tym razem postawiły na turystykę i rekreację - pisze "Dziennik Polski".


Specjalistów od turystyki  kształci już w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy i Akademia Wychowania Fizycznego. Taką specjalność bez trudu można znaleźć również w Uniwersytecie Jagiellońskim i prawie w każdej szkole prywatnej.

Od października do tego grona dołączą jeszcze trzy uczelnie publiczne. Turystykę i rekreację będzie można więc studiować na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. "To doda kolorytu naszej uczelni" - przekonuje prof. Antoni Tajduś, rektor AGH.

Pilnymi obserwatorami rynku pracy są również władze Papieskiej Akademii Teologicznej. Uczelnia znalazła lukę i uznała, że może ją zapełnić. Chodzi o turystykę religijną. Kraków i Małopolska nie mogą narzekać na brak pielgrzymów, dlatego od października studenci teologii w PAT będą mogli kształcić się na specjalności turystyka religijna.
źródło: wp.pl