Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH oficjalnie zakończyła rekrutację na studia stacjonarne pierwszego stopnia, na które przyjęto 6795 studentów. Krakowska uczelnia cieszyła się sporym zainteresowaniem tegorocznych kandydatów – chętnych zgłosiło się ponad 12 tys.

Absolwenci szkół średnich mogli w tym roku aplikować na 57 kierunków studiów oferowanych przez 16 wydziałów. Wśród nich pojawiły się trzy nowości:
  • elektronika prowadzona przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,
  • mikroelektronika w technice i medycynie prowadzona przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
  • inżynieria ciepła prowadzona przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie przygotowała 6795 miejsc na studiach stacjonarnych oraz 2720 miejsc na studiach niestacjonarnych. Na studia stacjonarne zgłosiło się ponad 12 tys. maturzystów. Rekrutacja na studia niestacjonarne potrwa do przyszłego tygodnia.

Każdy z kandydatów w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej mógł wybrać jeden kierunek główny i maksymalnie cztery alternatywne. Według wyliczeń uczelni przeciętnie kandydat złożył podania na 3,25 kierunku.

Najpopularniejsze kierunki w tegorocznej rekrutacji:

Najwyższe progi punktowe obowiązywały na kierunkach: automatyka i robotyka, a także informatyka. W zależności od wydziału prowadzącego te kierunki, kandydaci musieli posiadać 890 lub 875 na 1000 punktów. Powyżej 800 punktów trzeba było mieć także na kierunkach: teleinformatyka, inżynieria akustyczna, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna oraz mikroelektronika w technice i medycynie.

Do 26 lipca kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów i dokonanie wpisu na studia. 29 lipca uczelniana komisja rekrutacyjna zdecyduje o przeprowadzenie ewentualnego, dodatkowego naboru na studia.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment