Studia na kierunku Pedagogika
Studia pedagogiczne to studia zaskakujące i ciekawe. Źródłem wiedzy o edukacji jest nie jedna, ale wiele dziedzin naukowych. Jest to pierwsze i najpoważniejsze zaskoczenie kandydatów na Pedagogikę. Licencjat, czy magisterium z Pedagogiki uchodzi, w powszechnej opinii, za dość łatwą zdobycz. Czy tak jest w rzeczywistości? Warto rozprawić się z mitami, które narosły wokół najpopularniejszego, w Polsce kierunku studiów. Zapraszamy do lektury.


Pedagogika jako nauka

Pedagogika to nauka o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Ma swoje źródła w filozofii, socjologii, psychologii i w wielu dziedzinach humanistycznych. Być może dlatego do dziś trwają spory, które mają rozstrzygnąć, czy pedagogika jest nauką społeczną, czy humanistyczną. Jedno jest pewne - student pedagogiki musi być otwarty na różne rodzaje i formy wiedzy.

Studia pedagogiczne

Wychowanie młodych pokoleń to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego przyszły pedagog zapoznaje się z niuansami systemu edukacji, metodyką nauczania dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych i ludzi w wieku podeszłym. Studia pedagogiczne mają charakter praktyczny, niezbędna jest więc realizacja praktyk zawodowych na terenie placówek edukacyjnych. Tym samym, praktyki szkolne stają się jednym z ważniejszych testów przydatności kandydatów do zawodu.

Absolwent Pedagogiki na rynku pracy

Rynek pracy w ostatnim czasie nie jest zbyt łaskawy dla adeptów Pedagogiki. Znalezienie zajęcia, nie więc jest łatwym zadaniem, w dobie redukcji etatów szkolnych. Można oczywiście zwiększyć swoje szanse, uzupełniając wykształcenie o inne dziedziny wiedzy, które pozwolą stać się atrakcyjnym, dla dyrekcji pracownikiem. Zawodowy pedagog, który może uczyć także przedmiotów szkolnych, na różnym poziomie zaawansowania, nie jest bez szans na rynku pracy. Warto się uczyć języków obcych, ponieważ niektóre, stosunkowo łatwe do zdobycia certyfikaty pozwalają prowadzić zajęcia lekcyjne z tych języków w szkole.

Celebryci po pedagogice?

Ciekawym przykładem pedagoga, który bardzo szybko, dzięki swoim umiejętnościom międzyludzkim znalazł się w świcie mediów, jest znana dziennikarka telewizyjna Katarzyna Dowbor, która ukończyła studia pedagogiczne, a pracę dyplomową poświęciła wybranym aspektom prostytucji młodocianych w Warszawie.

Komentarze obsługiwane przez CComment