Program Erasmus (kompendium wiedzy)Wiele osób twierdzi, że wyjazd na Erasmusa to marnotrawienie cennego czasu, który można spożytkować np. na zdobycie konkretnego doświadczenia zawodowego. My jednak uważamy, że taki wyjazd to przede wszystkim świetna przygoda, której nie sposób sobie odmówić! Dodajmy jeszcze do tego możliwość biegłego opanowania języka obcego i nawiązanie ciekawych znajomości – brzmi zachęcająco, prawda?

Zacznijmy od najważniejszej kwestii, czyli co oferuje program Erasmus? Dzięki niemu studenci mogą zrealizować wybraną część swojego programu studiów na jednej z zagranicznych uczelni, która bierze udział w programie. Długość pobytu może wynieść od 3 do nawet 12 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego. Europejscy studenci mogą ubiegać się o udział w programie w dwóch formach:
 • wyjazd na studia, czyli do zagranicznej uczelni, która bierze udział w programie Erasmus,
 • wyjazd na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa prywatnego, organizacji rządowej lub pozarządowej lub innej instytucji, które współpracuje z uczelnią macierzystą danego studenta.

Z obu form wyjazdu można skorzystać tylko i wyłącznie jeden raz. Jeśli jednak będziecie chcieli wyjechać ponownie, to zawsze istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych form współpracy między uczelniami, m.in. wziąć udział w intensywnych kursach Erasmusa pod warunkiem, że w danym projekcie bierze udział Wasz wydział macierzysty, a cały kurs bezpośrednio odnosi się do Waszego profilu studiów. Przy odrobinie szczęścia na pewno znajdziecie coś odpowiedniego.

Studenci: Kasia i Michał opowiadają o swoich doświadczeniach z wymiany studenckiej w Holandii i Irlandii. A właściwie przekonują, dlaczego warto wziąć udział w programie Erasmus.

Gdzie można wyjechać na Erasmusa?

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział:
 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Cypr
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Węgry
 • Irlandia
 • Włochy
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Holandia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Wielka Brytania
 • Chorwacja
 • Islandia
 • Lichtenstein
 • Norwegia
 • Turcja
 
Jak wygląda studia na zagranicznych uczelniach? Czym różnią się od polskich standardów? Polecamy zapoznać się z naszą bazą artykułów "STUDIA ZA GRANICĄ".

Na jakie uczelnie można wyjechać?

Każda uczelnia posiada określoną liczbę zagranicznych partnerów (uczelni partnerskich), z którymi prowadzi wymianę studencką w ramach programu Erasmus. Szczegółowy wykaz znajdziesz na pewno na stronie internetowej swojej uczelni; możesz także uzyskać szczegółowe informacje u uczelnianego koordynatora projektów wymiany studenckiej.

Jak wygląda proces rekrutacji na Erasmusa?

Rekrutacja kandydatów może być prowadzona zarówno przez uczelnię, jak i przez poszczególne wydziały. Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji są przeważnie zamieszczane na stronie internetowej uczelni. Pamiętaj jednak o tym, że możesz wyjechać tylko i wyłącznie do uczelni partnerskiej, która współpracuje z Twoim wydziałem.

Wzory podań i innych, wymaganych dokumentów uzyskasz u koordynatora uczelni lub wydziału ds. wymiany studenckiej. Po złożeniu kompletu zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Podstawowym kryterium zawsze są wyniki w nauce, czyli średnia uzyskanych przez Ciebie ocen – im wyższa, tym większe masz szanse na zakwalifikowanie do programu. Konieczna jest również biegła znajomość języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni, do której będziesz aplikować. Najbardziej prestiżowe i elitarne uczelnie zagraniczne biorą ponadto pod uwagę dodatkowe kryteria, np. aktywny udział w życiu uczelni macierzystej czy osiągnięcia naukowe.

Rekrutacja do programu Erasmus nie jest scentralizowana. Harmonogram ustalany jest indywidualnie przez poszczególne uczelnie – najczęściej jednak dokumenty od kandydatów przyjmowane są na początku wiosny. Dokładne informacje znajdziesz na stronie swojego macierzystego wydziału.

Jak skorzystać z programu Erasmus? Jak wygląda rekrutacja? Ile wynosi stypendium przyznawane na czas udziału w programie? Wszystkiego dowiecie się z wywiadu, który przeprowadziliśmy z Filipem Wypijewskim z Erasmus Student Network.

Polscy studenci w Programie Erasmus

Największą popularnością wśród polskich studentów cieszą się uczelnie niemieckie, hiszpańskie i włoskie. Każdy kraj ma oczywiście swoje niewątpliwe plusy i minusy, ale wybór Włoch wydaje się być podyktowany zarówno wysokim stypendium (500 euro miesięcznie) i prestiżem lokalnych uczelni, jak i sprzyjającym klimatem i bogatym życiem studenckim, z którego Włochy niezaprzeczalnie słyną. W Niemczech można liczyć na nieco niższe stypendium (400 euro miesięcznie), ale jednocześnie jest znacznie bliżej do domu, a perspektywy znalezienia dodatkowego źródła utrzymania są niezaprzeczalnie większe niż we Włoszech czy w Hiszpanii.

Warto również dodać, że zamiłowanie polskich studentów do Hiszpanii i Włoch jest odwzajemnione, gdyż studenci z tych państw równie chętnie wybierają Polskę na miejsce swojej przygody z programem Erasmus. Sporym zaskoczeniem może jednak być bardzo duża liczba tureckich studentów, którzy przyjeżdżają na Erasmusa do Polski – w rankingu plasują się bowiem przed Hiszpanami, a ich udział rokrocznie rośnie.

Komentarze obsługiwane przez CComment