Jeśli interesujesz się kwestiami ochrony środowiska, współczesną globalizacją, rozwojem techniki i jej wpływem na życie człowieka, to kierunek Socjologia techniki i ekologii jest dla Ciebie najlepszym wyborem. Podczas tych studiów nauczysz się analizować kwestie ekologii i techniki z perspektywy socjologicznej oraz uzyskasz wiedzę o wpływie czynników społecznych i kulturowych na problemy ekologiczne. Jest to kierunek interdyscyplinarny, dlatego idealny kandydat powinien dysponować wiedzą z różnych dziedzin. Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:
Przedmioty realizowane w toku studiów na kierunku Socjologia techniki i ekologii:
- Socjologia techniki
- Socjologia ekologii
- Socjologia ogólna
- Socjologia problemów społecznych związanych z rozwojem techniki i ekologii
- Techniki analizy danych jakościowych
- Wprowadzenie do filozofii techniki i ekologii
- Zróżnicowanie społeczne w zakresie techniki i ekologii
- Socjologia kultury technologicznej
- Socjologia kultury ekologicznej
- Polityka w zakresie techniki
- Polityka w zakresie ekologii
- Etyka techniki
- Etyka ekologii
- Logika ogólna i metodologia nauk

Po studiach:
Absolwenci kierunku Socjologia techniki i ekologii znajdą zatrudnienie w:
- instytucjach sektora prywatnego oraz publicznego związanego z techniką i ekologią;
- parkach technologicznych;
- centrach inkubatorów przedsiębiorczości;
- instytucjach wspierających innowacyjność społeczeństw;
- instytucjach bezpieczeństwa technologicznego i ekologicznego.