Detektyw - wykształcenia i wielu predyspozycji osobowościowych wymaga wykonywanie tego fascynującego zawodu. Odwaga, sumienność, spostrzegawczość, inteligencja, interdyscyplinarna wiedza to tylko część charakterystyki kandydata na to stanowisko. Studiowanie tej dziedziny daje żakom możliwość prowadzenia w przyszłóści firmy detektywistycznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o usługach detektywistycznych. Dużą rolę w trakcie studiów odgrywa psychologia, m.in. psychologia społeczna, psychologia agresji.
 
Najczęściej wykładane przedmioty:
ochrona informacji niejawnych i danych osobowych, taktyka i technika pozyskiwania informacji, wiktymologia (nauka zajmująca się ofiarami przestępstw oraz badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa), psychologia agresji, taktyka i technika interwencji służb ochrony.
 
Po studiach:
Absolwenci są przygotowani do świadczenia usług detektywistycznych. Wielu decyduje się na prowadzenie własnej firmy, inni zaś korzystają z zatrudnienia w rozwiniętych już agencjach i biurach detektywistycznych.