Studia na kierunku Sport to wyzwanie dla ludzi aktywnych i pełnych energii. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne do projektowania, realizowania i kontrolowania procesu treningowego sportowca oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania organizacją sportową. Słuchacze tego kierunku zyskują ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.

W trakcie studiów

Podczas studiów realizowane są bloki tematyczne z dziedzin: anatomii i antropologii, fizjologii i biochemii, psychologii i pedagogiki, ekonomii, zarządzania i marketingu, historii sportu, socjologii sportu, teorii sportu, teorii treningu sportowego, biologicznych uwarunkowań wysiłku w sporcie, zarządzania przedsięwzięciami sportowymi i in.
 
 
Po studiach

Absolwenci kierunku Sport mogą znaleźć zatrudnienie w prywatnych i publicznych instytucjach sportowych, np. klubach, związkach, zrzeszeniach i stowarzyszeniach sportowych. Mogą również podjąć pracę w instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport. W szkołach i placówkach oświatowych mogą pracować po zdobyciu uprawnień pedagogicznych.