administracja
Search Keyword:
Total: 15 results found.
Tag: administracja
Łazarski kształci nowoczesnych urzędników
Łazarski kształci nowoczesnych urzędników
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego opracowało ofertę studiów podyplomowych w ramach Akademii Administracji Publicznej pod kątem zmieniających się kryteriów kompetencji zawodowych urzędników.

Read more

Najlepszy wydział Prawa w Polsce
Najlepszy wydział Prawa w Polsce
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 8 grudnia 2011, po dokonaniu oceny jakości kształcenia w większości jednostek organizacyjnych prowadzących kierunki prawo i administracja, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych w sprawie jakości kształcenia na tych kierunkach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyznało obu kierunkom ocenę wyróżniającą.  

Read more

Patronat Ministra nad nowym kierunkiem WSHiP
Patronat Ministra nad nowym kierunkiem WSHiP

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka objęła patronatem honorowym nowo powstałe Kolegium Administracji Publicznej na Wydziale Prawa Uczelni Łazarskiego. W jego ramach od października 2009 rusza innowacyjny kierunek -- "Administracja Publiczna".

Read more

Katowice: Dwie akademie poprowadzą wspólne studia
Katowice: Dwie akademie poprowadzą wspólne studia

Cztery nowe kierunki studiów uruchomią wkrótce wspólnie Akademia Ekonomiczna i Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Studia, łączące umiejętność zarządzania z wiedzą o komunikacji i nowych mediach, będą bezpłatne, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki.

Read more

Zarządzanie własnością intelektualną

W czasach, w których dominującą rolę w rozwoju gospodarki stanowi wiedza, własność intelektualna jest często najcenniejszym składnikiem wartości przedsiębiorstwa. Efektywne zarządzanie własnością intelektualną powinno być więc jednym z podstawowych działań polityki rozwojowej każdej firmy, mogącym w istotny sposób wpłynąć na zwiększenie jej konkurencyjności na rynku. Temu właśnie służy powstanie nowego kierunku Zarządzanie własnością intelektualną.

Read more

Studia na kierunku Politologia
Studia na kierunku Politologia
Ścieżka kariery bywa nieskomplikowana dla absolwentów niektórych dziedzin wiedzy: lekarz najczęściej leczy ludzi, handlowiec zajmuje się sprzedażą, teolog Bogiem, a politolog? Absolwenci tego kierunku realizują bardzo wiele różnych zawodów, przede wszystkim wiążą się z administracją publiczną, mediami, oraz różnymi dziedzinami życia gospodarczego. W jakich dziedzinach politolog okazuje się kompetentnym ekspertem? Jest przede wszystkim znawcą polityki, problematyki państwa oraz władzy politycznej. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dalej!

Read more

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe to stan osiągany poprzez odpowiednio zorganizowaną obronę przed zagrożeniami przy użyciu sił i środków pochodzących z dziedzin działalności państwa. Utworzenie kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym jest próbą usystematyzowania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Wiedza ta jest niezbędna do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju zwłaszcza w okresie postępującej globalizacji. Zapraszamy do lektury!

Read more

Studia na kierunku Administracja
Studia na kierunku Administracja
Administracja należy do najczęściej wybieranych kierunków studiów. Chociaż kolejne rządy deklarują chęć zmniejszenia ilości urzędników, krzywa zatrudnienia w sektorze administracji publicznej stale rośnie. Wejście Polski do Unii Europejskiej, brak większych postępów w informatyzacji Kraju oraz coraz bardziej skomplikowane prawo to tylko niektóre przyczyny takiego stanu rzeczy. Istnieje zatem wiele argumentów na rzecz tego kierunku, tym bardziej że jego absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko w sektorze publicznym, ale także w korporacjach i firmach.

Read more

Zdobądź pracę w strukturach Unii Europejskiej

Akademia Spraw Zagranicznych House of Diplomacy zaprasza na szkolenie „Perspektywy zatrudnienia i staży w instytucjach i organach Unii Europejskiej.

Read more

ONZ rekrutuje polskich absolwentów
ONZ rekrutuje polskich absolwentów

Young Professional Programme to szansa na zwiększenie udziału Polaków w personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Inicjatywa ONZ przeznaczona jest dla młodych absolwentów studiów, którzy nie przekroczyli 32 lat. Jeśli widzicie siebie w strukturach ONZ to ten program może być dla Was przepustką do międzynarodowej kariery i rozwoju swoich umiejętności.

Read more

Rekrutacja zimowa w Uczelni Kwiatkowskiego w Gdyni
Rekrutacja zimowa w Uczelni Kwiatkowskiego w Gdyni
Chcesz rozpocząć studia już za kilka tygodni? Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zaprasza zatem właśnie Ciebie do wzięcia udziału w rekrutacji zimowej na następujących kierunkach: Zarządzanie, Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Prawo. Tegoroczna rekrutacja zimowa jest również ostatnią szansą na podjęcie studiów prawniczych II stopnia!

Read more

Adapciak – jedyny obóz dla studentów prawa i administracji z całej Polski
Adapciak – jedyny obóz dla studentów prawa i administracji z całej Polski
Swoje studia prawnicze masz dopiero przed sobą? Jesteś osobą otwartą na nawiązywanie nowych kontaktów i chcesz poznać studentów Wydziałów Prawa i Administracji z całej Polski? Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiego Obozu Adaptacyjnego Studentów Prawa i Administracji, który w tym roku odbywać się będzie w stolicy krainy tysiąca jezior.

Read more

Studia na kierunku Gospodarka i administracja publiczna

Kierunek Gospodarka i administracja publiczna został stworzony w celu kształcenia ekonomistów dla szeroko rozumianego sektora publicznego. Program nauczania jest nowoczesny i gwarantuje zdobycie gruntownej wiedzy i umiejętności. Stwarza warunki korzystne dla kształtowania swojej kariery zawodowej. Zajęcia są prowadzone z zakresu kształcenia podstawowego, jak i specjalistycznego: ekonomii, prawa, zarządzania. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w różnych instytucjach sektora publicznego, a także będzie dobrze przygotowany działach administracji.

Read more

Studia na kierunku Ekonomiczna analiza prawa

Kierunek Ekonomiczna analiza prawa daje możliwość nabycia wiedzy z zakresów: prawa i ekonomii oraz umożliwia zdobycie umiejętności do prowadzenia działalności zawodowej krajowej, jak i zagranicznej. Jest to kierunek interdyscyplinarny, a jego studenci mogą pochwalić się znajomością specjalistycznych zagadnień z wielu dziedzin wiedzy. Absolwenci kierunku Ekonomiczna analiza prawa znajdą zatrudnienie w średnich i dużych firmach oraz korporacjach, szczególnie w działach finansowych oraz prawnych. Dlaczego warto studiować ten kierunek? Sprawdź!

Read more

Studia na kierunku Technologia bezpieczeństwa wewnętrznego
Uczelnie oferujące kierunek Technologię bezpieczeństwa wewnętrznego skupiają się na przekazaniu wiedzy i praktycznym przygotowaniu w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Studenci powinni być odporni na sytuacje stresowe, a także powinni charakteryzować się samodzielnością w planowaniu i organizowaniu pracy oraz podporządkowywaniu się zwierzchnikom oraz bezpośrednim przełożonym. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, a idealny kandydat powinien wykazać się nie tylko umiejętnościami technicznymi. Gdzie absolwenci tego kierunku znajdą pracę?

Read more