komunikacja
Search Keyword:
Total: 3 results found.
Tag: komunikacja
Zarządzanie komunikacją i infrastrukturą lotniczą
Wiedza z zakresu ekonomii jest nieodzownym elementem funkcjonowania współczesnego człowieka i dotyczy wielu dziedzin jego aktywności. Ponadto wraz z rozwojem gospodarczym krajów wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów związanych z różnymi obszarami ekonomii. Wybór tego kierunku pomoże zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce i życiu społecznym. Studenci opanują również nowoczesne narzędzia komunikacji, będziesz miał możliwość uzyskać certyfikat umiejętności komputerowych oraz certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka obcego.

Read more

Elektroniczne przetwarzanie informacji
Przedmiotem studiów na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji jest poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. Absolwenci tego kierunku doskonale poradzą sobie na stanowisku webmastera, administratora sieci, a także innych stanowiskach związanych z branżą IT. Dodatkowo, treści programowe kierunku mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ oprócz treści związanych z informatyką i programowaniem, pojawiają się również te z innych dziedzin. Chcesz wiedzieć jakie?

Read more

Studia na kierunku Retoryka stosowana
Świat opiera się na komunikacji językowej, której źródła wyrastają ze sztuki retoryki. Retoryka stanowi najbardziej podstawowe, sprawdzone narzędzie służące poznaniu kultury słowa. Studia Retoryki stosowanej mają charakter interdyscyplinarny i zapoznają studenta z klasycznymi dziedzinami tej nauki: retoryką, gramatyką i logiką, jednocześnie ucząc go nowoczesnego zastosowania zdobytej wiedzy. Studenci uczą się logicznej argumentacji, jasnego i dostosowanego do odbiorcy przekazu informacji, odpowiedniej modulacji głosu, zachowania w trakcie przemówień.

Read more