hotelarz
Search Keyword:
Total: 1 results found.
Tag: hotelarz
Zawód: Hotelarz
Praca w hotelu może przynieść wiele satysfakcji, ale też wymaga od pracowników wszystkich szczebli predyspozycji zawodowych, wiedzy oraz kultury osobistej. W środowisku hotelarskim bowiem panują niepodzielnie trzy święte zasady: etyka, estetyka i etykieta.

Read more