Turystyka zrównoważona to tak zwana zielona turystyka. Dotyczy ona ruchu turystycznego, przyjaznego środowisku, który nie narusza równowagi panującej w przyrodzie. We wszystkich dziedzinach gospodarki odbywa się ona w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym.
W trakcie studiów:
Celem studiów jest nabycie umiejętności przeprowadzania konsultacji społecznych, opracowywania i monitorowania realizacji planów rozwoju turystyki zrównoważonej w skali lokalnej i regionalnej, edukacji ekologicznej i prozdrowotnej skierowanej do turystów, społeczności lokalnej, jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników sektora usług turystycznych, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w oparciu o założenia turystyki zrównoważonej.

Po studiach:

Studia na kierunku Turystyka zrównoważona przygotowują do pracy w:
- organizacjach turystycznych,
- urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich,
- agencjach rozwoju regionalnego,
- przedsiębiorstwach turystycznych, które związane są z turystyką kulturową, agroturystyką i ekoturystyką.
{eduquery id=359|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}
  {eduquery id=359|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1} {eduquery id=359|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1} {eduquery_other1}