Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania

adres:
 ul. Matejki 22/26
 90-237 Łódź
 Łódź
 lodzkie

kontakt:
 tel. 426355051


Opis

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego to gwarancja najwyższej jakości kształcenia, doświadczenie wykładowców i liczne możliwości rozwoju. Dowiedz się o nas więcej i dołącz do grona studentów Wydziału Zarządzania.

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ZORIENTOWANY NA BIZNES!

 

Oferta edukacyjna Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jest dostosowana do potrzeb rynkowych oraz trendów światowych i w chwili obecnej należy do jednej z najbardziej atrakcyjnych na rynku. Wydział skupia osoby będące autorytetami naukowymi w skali międzynarodowej, członków organizacji międzynarodowych i stowarzyszeń naukowych, ekspertów komisji europejskich i uznanych konsultantów w wielu sektorach gospodarki. W czasie studiów przyszli specjaliści zdobywają kompetencje niezbędne do pracy w zawodzie, a absolwenci już na starcie potrafią zarządzać własną karierą zawodową.

Studia na Wydziale Zarządzania pomagają w nabyciu kwalifikacji menedżerskich, kształtują umiejętności przydatne do podjęcia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwijane są także najwyżej cenione umiejętności na rynku pracy - umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego uczenia się i samodzielności. Istotnym elementem kształcenia jest także wyposażenie studentów w pakiet umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Studenci są kształceni na wielu kierunkach i wszystkich możliwych poziomach, łącznie ze studiami doktoranckimi.

Ciągłe doskonalenie oferty, dbałość o jakość kształcenia oraz rozwój Wydziału i jego współpracy z otoczeniem przynosi wymierne efekty. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi najwyższą, wyróżniającą, ocenę instytucjonalną. Była to pierwsza tak wysoka ocena dla wydziału z obszaru nauk społecznych w Polsce.

Jednostki Wydziału Zarządzania reprezentujące dyscypliny finansów i rachunkowości należą do najlepszych w tej tematyce ośrodków naukowo-badawczych w kraju i są znane również za granicą. Stały się one motorem zmian legislacyjnych w polskiej rachunkowości - jako pierwsze w Polsce propagowały rachunkowość międzynarodową i prowadziły badania w tym zakresie. Kierunek Finanse i Rachunkowość prowadzony na WZ UŁ otrzymał także akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), która zwalnia absolwentów kierunku I stopnia Rachunkowość oraz kierunku II stopnia Finanse i Rachunkowość z wybranych egzaminów w ramach kwalifikacji ACCA. Jest to pierwsza w Polsce akredytacja dla kierunku studiów prowadzonego w języku polskim.

Bogata oferta programowa Wydziału Zarządzania UŁ powstała w oparciu o konsultacje z pracodawcami i praktykami gospodarczymi. Na Wydziale działa Rada Biznesu, w skład której wchodzą wiodące firmy rynku lokalnego i rynków międzynarodowych. Współpraca w ramach Rady Biznesu gwarantuje Wydziałowi ciągły rozwój, a studentom kontakt z praktykami i specjalistami w swoich branżach. Natomiast po skończeniu studiów absolwenci mają możliwość podejmowania pracy w firmach Partnerów.

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego to gwarancja najwyższej jakości kształcenia, doświadczenie wykładowców i liczne możliwości rozwoju. Wydział uczestniczy w projektowaniu norm prawnych i w projektach praktycznych. Studia stwarzają szansę na poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania różnych branż i wykształcenie ludzi mobilnych na rynku pracy.

 

INFRASTRUKTURA
Wydział Zarządzania zapewnia swoim studentom optymalne warunki studiowania. Doskonale wyposażone sale, aule dające możliwość studiowania w komfortowych warunkach, bezpłatny dostęp do Internetu na terenie Wydziału oraz wyjątkowa aranżacja wnętrza budynku to nasze niewątpliwe atuty.

 

Studenci mają dostęp do:

 • Sal i auli wykładowych, w tym klimatyzowanych sal audytoryjnych, wyposażonych w najnowszy sprzęt audiowizualny oraz sal komputerowych,
 • Zasobów biblioteki wydziałowej,
 • Bezpłatnego Internetu,
 • Bezpłatnego parkingu przy budynku Wydziału,
 • Punktów usługowych zlokalizowanych na Wydziale.

Większość zajęć prowadzona jest z użyciem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Na Wydziale przygotowanych jest ponad 200 stanowisk komputerowych dla studentów, które są podłączone do lokalnej sieci komputerowej i Internetu.

 

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

Studenci mają możliwość rozwoju umiejętności i zainteresowań poprzez aktywność w kołach naukowych:

 

WYDARZENIA NA WYDZIALE
Dbamy o to, aby nasi studenci nie tylko studiowali na naszym Wydziale, ale także lubili tu spędzać swój czas. Różnorodne imprezy o charakterze zarówno naukowym, jak i pozanaukowym, sprawiają, że WZ jest najbardziej tętniącym życiem wydziałem na Uniwersytecie Łódzkim. Można tu wziąć udział w licznych konferencjach, spotkaniach czy targach. To miejsce spotkań z największymi autorytetami w dziedzinie biznesu - praktykami i teoretykami z kraju i zagranicy. Każde z takich spotkań staje się platformą do wymiany myśli i poglądów studentów z zaproszonymi gośćmi. 

 

GALA ABSOLWENTA
Odebranie dyplomu ukończenia studiów to jedna z najważniejszych chwil dla studenta. To uroczysty moment podsumowania kilku lat nauki i ciężkiej pracy, zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych i spełniania swoich pasji. Gala Absolwenta jest wydarzeniem, które stało się już tradycją Wydziału Zarządzania UŁ. Jako pierwsza jednostka Uniwersytetu Łódzkiego, podczas wyjątkowej Gali, wręczył on dyplomy swoim absolwentom. Jest to wydarzenie, w którym biorą udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Łódzkiego, władze Wydziału, a przede wszystkim absolwenci studiów I-go i II-go stopnia.

Podczas Gali, oprócz uroczystego wręczania dyplomów, przyznawane są także indywidualne wyróżnienia dla studentów Wydziału Zarządzania, którzy w trakcie studiów odznaczali się wybitnymi osiągnięciami w nauce bądź intensywną pracą na rzecz Wydziału. Ważną część uroczystości stanowi co roku ogłoszenie wyników nagród przyznawanych przez absolwentów ulubionym prowadzącym - tzw. WuZetek. Przyjęty jest również zwyczaj wręczania tytułu Partnera Roku dla firmy z Rady Biznesu Wydziału Zarządzania. Oficjalną część Gali kończy pamiątkowe zdjęcie absolwentów Wydziału Zarządzania zgromadzonych na patio.

Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę www.zarzadzanie.uni.lodz.pl

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

STACJONARNE I NIESTACJONARNE
I STOPNIA

 

Grupa kierunków ZARZĄDZANIE,
W skład grupy wchodzą kierunki:

 • Zarządzanie,
 • Analityka biznesu,
 • Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie ? NOWOŚĆ!
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami,
 • Marketing,
 • Zarządzanie miastem,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,

 

Grupa kierunków FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ,
W skład grupy wchodzą kierunki:

 • Rachunkowość,
 • Finanse i inwestycje

Kierunki w języku angielskim,
W skład grupy wchodzą kierunki:

 • Business Management (tylko stacjonarne)
 • Management and Finance (tylko stacjonarne)

 

Logistyka
Gospodarka przestrzenna
Lingwistyka dla biznesu
(tylko stacjonarne)

 

STACJONARNE I NIESTACJONARNE II stopnia

 

Zarządzanie

Specjalności wybierane w trakcie studiów: 

 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa,
 • Marketing,
 • Zarządzanie publiczne,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,

 
Zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów), specjalności:

 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie zasobami IT

Finanse i rachunkowość, specjalności:

 • Rachunkowość i zarządzanie finansami,
 • Menadżer finansowy 
 • Rachunkowość zarządcza/controlling

 

Logistyka, specjalności: 

 • Informatyka w logistyce,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

 

Prawo podatkowe i rachunkowość (tylko niestacjonarne)
Gospodarka przestrzenna
Business Management (studia w języku angielskim) 

Zasady rekrutacji

STUDIA STACJONARNE
I stopień licencjackie

Analityka biznesu - konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Business Management - konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, historia, fizyka, biologia
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, informatyka, fizyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Marketing - konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami - konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Zarządzanie miastem - konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Zarządzanie - konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Logistyka - konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Rachunkowość - konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Finanse i inwestycje - konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Gospodarka przestrzenna - konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: Język obcy, geografia, matematyka, historia, WOS, informatyka, język polski
Przedmiot wymagany do wyboru: język obcy, język polski, matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

Lingwistyka dla biznesu - konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: Język angielski
Przedmiot wymagany do wyboru: język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

Management and Finance - konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

 

STUDIA STACJONARNE
II stopień magisterskie

 

Business Management (studia w języku angielskim)
* od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Zarządzanie, specjalność: Marketing, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa  
Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Zarządzanie biznesem
Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich innych kierunków studiów niż ekonomiczne. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Logistyka, specjalność Informatyka w logistyce, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Finanse i Rachunkowość, specjalność Doradca finansowy, Rachunkowość i zarządzanie finansami, Rachunkowość zarządcza/controlling
Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz ze względu na zbieżność efektów kształcenia absolwentów kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna, analiza finansowa. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym, a także kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna, analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Gospodarka przestrzenna
Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu - 25% oraz średnia ocen ze studiów - 75%.

 

STUDIA NIESTACJONARNE
I stopień licencjackie

 

Grupa kierunków Finanse i rachunkowość
Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny finansów i rachunkowości. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów:

 • Finanse i inwestycje
 • Rachunkowość

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same jak w odniesieniu do studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach Finanse i inwestycje, Rachunkowość.

 

Grupa kierunków Zarządzanie
Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny zarządzania. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów:

 • Analityka biznesu
 • Marketing
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie miastem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi


Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same jak w odniesieniu do studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Gospodarka przestrzenna

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same jak w odniesieniu do studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna.

 

Logistyka

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Lingwistyka dla biznesu
W roku 2015/2016 grupy z językami: niemieckim, francuskim, słowiańskim (w zależności od możliwości wydziału). Limity grup językowych 18-22 studentów w każdej grupie językowej. Zapisy do grup językowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji zgodnie z życzeniami studentów, ale w razie większej liczby kandydatów na któryś język w kolejności rankingu przyjęć. Jeśli zgłosi się 40-50 kandydatów, uruchomione zostaną grupy z językami francuskim i niemieckim. UWAGA: Na specjalność z językiem niemieckim wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie min. A2

 

STUDIA NIESTACJONARNE
II stopień magisterskie


Zarządzanie, specjalność: Marketing, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie publiczne
Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Zarządzanie biznesem
Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków innych niż ekonomiczne. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Logistyka, specjalność Informatyka w logistyce, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Finanse i Rachunkowość, specjalność Doradca finansowy, Rachunkowość i zarządzanie finansami, Rachunkowość zarządcza/controlling
Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym, a także kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna, analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Gospodarka przestrzenna
Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu - 25% oraz średnia ocen ze studiów - 75%.

Prawo podatkowe i rachunkowość
Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

Pod lupą

Management and Finance na Uniwersytecie Łódzkim
Management and Finance to unikatowy kierunek studiów I stopnia, który możesz rozpocząć na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku angielskim. Studenci kierunku zdobywają wiedzę w zakresie nauk społecznych, poznają metody i techniki wspomagania procesów zarządzania w organizacjach biznesowych, w tym z zakresu finansów i rachunkowości. Czym wyróżnia się ten kierunek studiów?
Business Management na Wydziale Zarządzania w Łodzi
Business Management to anglojęzyczne studia prowadzone na Wydziale Zarządzania w Łodzi. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z obszaru zarządzania, w szczególności na temat finansów, rachunkowości, ekonomii, marketingu, prawa. Możesz wybrać studia licencjackie, a póżniej kontynuować zdobywanie wiedzy na studiach magisterskich. Program studiów na I i II stopniu opracowany jest w taki sposób, aby skutecznie rozwijać u studentów umiejętność komunikacji, współpracy w zespole oraz samodzielnego uczenia się.