Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

adres:
 ul. Armii Krajowej 7
 48-300 Nysa
 Nysa
 opolskie

kontakt:
 tel. 774474849


Opis

O nas

Nyska Uczelnia powstała w 2001 roku, oferując studia licencjackie i inżynierskie na pięciu kierunkach. Od tego czasu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie realizuje ważną misję edukacyjną i naukową w regionie.

PWSZ w Nysie jest nowoczesnym ośrodkiem edukacyjno-naukowym kształcącym młodzież oraz inne grupy wiekowe. Uczelnia stawia na rozwój oferty kształcenia, pracowników, zaplecza dydaktyczno-naukowego oraz internacjonalizację. Kształci i rozwija umiejętności, które pozwalają podejmować pracę w wyuczonym zawodzie, a także kontynuować studia w uczelniach akademickich w Polsce i Europie. Jest Uczelnią wpisującą się w akademicką tradycję Nysy i ukierunkowaną na współpracę z regionem.

Siłą uczelni są ludzie, którzy ją współtworzą z pełnym zaangażowaniem. Nauczyciele akademiccy wnoszą do nyskiej Alma Mater swoje serce oraz swój dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie to uczelnia publiczna, która obecnie kształci ok. 2,5 tys. studentów na poziomie licencjata, inżyniera i magistra. Uczelnia oferuje 12 kierunków i ponad 20 specjalności, wchodzących w zakres nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, artystycznych, ekonomicznych i technicznych. Uczelnię tworzy 9 instytutów. Dotychczas PWSZ w Nysie wykształciła ponad 12 tys. absolwentów.

Infrastruktura

Infrastrukturę Uczelni tworzy 8 budynków dydaktycznych, akademik i dwie hale sportowe o łącznej powierzchni ponad 20 tys. m kw. Uczelniane budynki, sale wykładowe i laboratoria dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone są w najwyższej klasy aparaturę i sprzęt komputerowy. Jest to zgodne z obecnymi trendami i standardami europejskimi, jak również zapewnia studentom kompleksowe i praktyczne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.

Projekty i współpraca

Na projekty europejskie Uczelnia pozyskała blisko 30 mln. zł. Dzięki temu zrealizowano wiele projektów dla mieszkańców, studentów i przedsiębiorców. Jedną z najsłynniejszych imprez, którą od wielu lat organizuje Uczelnia, jest Nyski Festiwal Nauki. Przy Uczelni z powodzeniem funkcjonuje Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych oraz Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków. PWSZ w Nysie prowadzi wiele działań mających na celu łączenie sfery nauki z biznesem i wspieranie przedsiębiorców.

Uczelnia bardzo aktywnie współpracuje z biznesem, podpisując liczne umowy o współpracy. Do grona naszych partnerów możemy zaliczyć takie firmy jak: Schattdecor, AIUT, IBM, HLT, Grupa Otmuchów i Alsecco. PWSZ w Nysie stawia na rozwój praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Uczelnia rozpoczęła realizację projektu pilotażowego praktyk studenckich, w ramach którego 160 studentów uczestniczy w płatnych praktykach zawodowych otrzymując stypendium w wysokości ok. 2000 zł/miesiąc. Pracodawcy fundują studentom stypendia. Od roku 2016 stypendia dla studentów z kierunków technicznych ufundowała Cementownia Odra.

Niezmiennie pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jak również stałe, wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół o podobnym charakterze potwierdzają wysoką jakość kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

Nowoczesna biblioteka, e-dziekanat i e-indeks, laboratoria kosmetyczne, dietetyczne i chemiczne wyposażone w najnowszej generacji sprzęt, pracownia metronomii, pracownia do badań antropometrycznych, 20 naukowych kół studenckich, szkolenia prowadzone przez Biuro Karier oraz czynnie działający Akademicki Związek Sportowy - to tylko niektóre możliwości, jakie daje swoim studentom i absolwentom PWSZ w Nysie. Nasi studenci osiągają sukcesy sportowe w wielu dyscyplinach, ale szczególną dumą są Akademickie Mistrzostwa Polski, gdzie PWSZ w Nysie zajmuje 2. miejsce wśród PWSZów w klasyfikacji generalnej AZS.

Program pięciu dodatkowych kompetencji

Wykształcenie studentów PWSZ w Nysie uzupełnione zostanie o unikalny zestaw kompetencji istotnych dla wybranego zawodu:
1. Wykorzystanie dronów w praktyce zawodowej. Studenci wybranych kierunków studiów, w ramach zajęć programowych, zapoznają się z tematyką wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w ich przyszłej pracy zawodowej. Kurs pilotażu dronów dla wszystkich chętnych studentów PWSZ w Nysie.
2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej. W planach studiów wszystkich kierunków studiów przewidziano zajęcia warsztatowe z zakresu zakładania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia zrealizują profesjonaliści, którzy odnieśli sukces w biznesie.
3. Zwiększony wymiar języków obcych. Wszyscy chętni studenci będą mogli poszerzyć swoje kompetencje językowe w ramach dwóch dodatkowych semestrów nauki wybranego języka obcego.
4. Wyjazdy studyjne. Studenci ostatniego roku studiów wezmą udział w branżowych targach krajowych i międzynarodowych, wizytach w wiodących instytucjach i firmach oraz konferencjach naukowych. Wyjazdy te umożliwią studentom nawiązanie kontaktów zawodowych oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami rynkowymi przed wejściem na rynek pracy.
5. Pierwsza pomoc w wypadkach zawodowych i ratownictwie drogowym. Wszyscy studenci w ramach programów kształcenia odbędą szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym naciskiem na zagrożenia związane z wykonywanym zawodem oraz w ratownictwie drogowym. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów medycyny ratunkowej.

Norma ISO 9001:2009

PWSZ w Nysie na początku 2013 roku wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2009 oraz uzyskała wpis do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Audit, przeprowadzony przy tej okazji przez auditorów zewnętrznych, potwierdził, że Uczelnia jest zarządzana w sposób profesjonalny i stosuje standardy nauczania, które spełniają wszelkie wymagania międzynarodowe. To wyróżnia nyską PWSZ na tle innych, bowiem nie wszystkie uczelnie takie standardy posiadają.

Stypendia

Jako jedyni w Polsce, studenci w Nysie, otrzymują stypendium mieszkaniowe fundowane przez Urząd Miasta w Nysie. Stypendium jest przyznawane studentowi studiów stacjonarnych (niezależnie od osiągniętego dochodu) z tytułu zamieszkania w Domu Studenta PWSZ w Nysie lub obiekcie innym niż Dom Studenta, na terenie Gminy Nysa. Studenci studiów stacjonarnych otrzymują także, ufundowane przez Burmistrza Nysy, stypendium za osiągnięcia i stypendium olimpijczyków.

Erasmus+

PWSZ w Nysie, w ramach programu Erasmus+, współpracuje ze 100 uczelniami partnerskimi z 31 krajów (w tym nie tylko uczelnie krajów UE i Turcji, ale także z Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry czy Meksyku, Indii, Ukrainy i Wietnamu). Studenci i pracownicy nyskiej Alma Mater mogą skorzystać z oferty dydaktycznej w ramach zawartych 182 dwustronnych umów na różnych kierunkach kształcenia. Wśród uczelni partnerskich są m.in. takie uczelnie jak: Uniwersytet w Winchester (Wielka Brytania), Politechnika w Madrycie (Hiszpania), czy Uniwersytet w Granadzie (Hiszpania), Universitet w Zadarze (Chorwacja), Uniwersytet w Pune (Indie), Uniwersytet Lwowski (Ukraina), Uniwersytet w Calabrii (Włochy), Uniwersytet w Coimbra (Portugalia). Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie wraz z Branderburgische Technische Universität Cottbus od roku akademickiego 2008/2009 realizują dwujęzyczny polsko-niemiecki kierunek studiów - Double Diploma. Z oferty programu Erasmus+ od początku jego trwania skorzystało niemalże 550 studentów PWSZ w Nysie, realizując zagraniczne wyjazdy na studia lub praktyki zawodowe.

Oferta edukacyjna

INFORMATOR

Studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne

Kierunki i specjalności:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • penitencjarystyka
 • kryminologia i kryminalistyka
 • bezpieczeństwo ekonomiczne
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa

DIETETYKA
 • dietetyka administracyjna
 • dietetyka kliniczna
 • dietetyka sportowa

FILOLOGIA ANGIELSKA

FILOLOGIA GERMAŃSKA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • rachunkowość i kontrola finansowa
 • finanse przedsiębiorstw

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
 • edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej
 • instrumentalistyka jazzowa
 • realizacja dźwięku
 • wokalistyka jazzowa

KOSMETOLOGIA
 • chemia i technologia kosmetyków
 • kosmetologia specjalistyczna

PIELĘGNIARSTWO

PSYCHOFIZYCZNE KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA
 • trener osobisty
 • rekreacja psychoruchowa

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne

Kierunki i specjalności:

ARCHITEKTURA
 • architektura i urbanistyka
 • architektura światła

INFORMATYKA
 • gry komputerowe i multimedia
 • systemy internetowe
 • systemy i sieci komputerowe
 • bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne
 • zarządzanie produkcją i usługami
 • inżynieria jakości
 • zarządzanie innowacjami i projektami

Studia magisterskie

Kierunki i specjalności:

PIELĘGNIARSTWO

Zasady rekrutacji

WWW.REKRUTACJA.PWSZ.NYSA.PL

Rekrutacja krok po kroku:

1. Zarejestruj się online - załóż konto.
 • Rejestracja kandydata w systemie odbywa się poprzez formularz dostępny w pozycji Rejestracja w menu Portalu.
 • Po prawidłowym wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza kandydat powinien otrzymać na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą rejestrację wraz z loginem i wygenerowanym hasłem dostępu.
 • Loginem kandydata jest jego adres e-mail podany podczas rejestracji.
 • Hasła do kont nadawane są automatycznie podczas rejestracji kandydata i przesyłane w wiadomości e-mail potwierdzającej proces rejestracji.
 • Po zalogowaniu kandydat może zmienić swoje hasło (opcja "ustawienia", a następnie "zmień hasło").
2. Uzupełnij swoje dane osobowe. Wprowadź wyniki egzaminów maturalnych. Wybierz kierunek studiów.
3. Wnieś opłatę rekrutacyjną.
4. Złóż komplet wymaganych dokumentów w Sekretariacie Rekrutacji.
5. Otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia.

Kontakt:

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Sekretariacie Rekrutacji, gdzie można także dokonać rejestracji elektronicznej kandydata.
Budynek A,
ul. Chodowieckiego 4, sala 210,
48-300 Nysa

Sekretariat Rekrutacji czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00