Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu


 ul. Książąt Lubomirskich 6
 37-700 Przemyśl
 Przemyśl
 podkarpackie

tel. 167355100

pwsw.pl