Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie


 ul. Marymoncka 34
 00-968 Warszawa
 Warszawa 45
 mazowieckie

tel. 228340431

www.awf.edu.pl