Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Chełmie


 ul. Szpitalna 50
 22-100 Chełm
 Chełm
 lubelskie

tel. 825631800

www.chelm.janski.edu.pl