Politechnika Białostocka Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce


 ul. Piłsudskiego 8
 17-200 Hajnówka
 Hajnówka
 podlaskie

tel. 856829501

www.zwl.pb.edu.pl