Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku


 ul. Suchowolca 6
 15-567 Białystok
 Białystok
 podlaskie

tel. 857321293

www.wsap.edu.pl