Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży


 ul. Studencka 19
 18-402 Łomża
 Łomża
 podlaskie

tel. 862169497

wsa.edu.pl