Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 ul. Sucharskiego 2
 35-225 Rzeszów
 Rzeszów
 podkarpackie

tel. 178661111


Opis


Wsłuchujemy się w potrzeby rynku pracy. Kształcimy na kierunkach ważnych dla gospodarki. Program studiów omówiliśmy z przedsiębiorcami, którzy od lat z sukcesami działają w świecie biznesu, a nasi studenci i absolwenci są szybko zatrudniani. Kandydaci na studia we WSIiZ mają więc pewność, że powierzając nam swoje wykształcenie będą zadowoleni.

Wyniki ministerialnego badania losów absolwentów uczelni polskich wskazują, że absolwenci studiów we WSIiZ najkrócej spośród absolwentów wszystkich uczelni podkarpackich, szukają pracy - niecałe półtora miesiąca. Z pewnością ma na to wpływ fakt, że są solidnie przygotowani do wejścia na rynek pracy, a także to, że w uczelnianym Biurze Karier czekają na nich tysiące ofert pracy. Badania dowodzą także, że absolwenci WSIiZ otrzymują jedne z najwyższych stawek pensji.

W 2017 roku pracodawcy zgłosili blisko 5 000 ofert pracy do Biura Karier WSIiZ. Oznacza to, że ponad 4 unikatowe oferty pracy przypadają na 1 absolwenta WSIiZ.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat zajmuje czołowe miejsce w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Program studiów stale dostosowywany jest do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Na każdym kierunku realizowany jest bogaty pakiet zajęć praktycznych w ponad 70 laboratoriach naukowo-dydaktycznych. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia w języku polskim oraz angielskim. Prowadzi także seminarium doktoranckie z nauk o mediach.

Naszą ofertę możemy ująć w dwóch słowach: "KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE". Ściśle współpracujemy ze środowiskiem biznesowym, dzięki czemu na bieżąco analizujemy zapotrzebowanie rynku pracy, by tworzyć najatrakcyjniejsze i najskuteczniejsze programy kształcenia. Najważniejsze dla nas jest to, aby absolwenci znaleźli dobrze płatną i dającą satysfakcję pracę.

Mocnym atutem uczelni jest oferta dydaktyczna. WSIiZ od dawna wsłuchuje się w potrzeby rynku pracy, w konsekwencji czego starannie przygotowuje ofertę edukacyjną. Kształci na kierunkach, które od lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem, ale też wprowadza do oferty nowe, niezwykle praktyczne kierunki i specjalności, które stanowią niszę na rynku pracy.


Więcej informacji można znaleźć w serwisie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl oraz na Facebooku.: www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl i www.facebook.com/WSIiZwRzeszowie.

Oferta edukacyjna


STUDIA I STOPNIA:

Administracja
 • Administracja cyfrowa
 • Skarbowość i podatki
 • Administracja rządowa i samorządowa

Biznes turystyczny
 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Obsługa ruchu turystycznego

Dietetyka
 • Żywienie w sporcie i odnowa biologiczna
 • Poradnictwo dietetyczne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Dziennikarstwo i public relations*
 • Media cyfrowe
 • Marketing internetowy

Filologia angielska
 • Tłumaczeniowa z językiem chińskim*
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie
 • Tłumaczeniowa
 • Nauczycielska - nowoczesne metody i multimedia w nauczaniu języka angielskiego

Fizjoterapia - jednolite magisterskie

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna
 • Projektowanie gier komputerowych *
 • Digital media*
 • Graphic design
 • Komunikacja wizualna w marketingu
 • Projektowanie na potrzeby druku 3D

Informatyka
 • Programowanie - na studiach stacjonarnych*
 • Programowanie zaawansowane - na studiach stacjonarnych*
 • Technologie internetowe i mobilne
 • Internet rzeczy - CISCO
 • Programowanie - na studiach niestacjonarnych
 • Inżynieria gier komputerowych

Kosmetologia
 • Kosmetologia estetyczna
 • Technologia wytwarzania kosmetyków
 • Odnowa biologiczna i wellnes

Logistyka
 • Transport i spedycja
 • Logistyka międzynarodowa
 • Informatyka w systemach logistycznych

Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzki
 • Psychologia zachowań konsumenckich

Zarządzanie
 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu*
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Zarządzanie firmą
 • Informatyczne systemy zarządzania - SAP

STUDIA II STOPNIA:

Administracja
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej*
 • Administracja rządowa i samorządowa z elementami zamówień publicznych
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Administracja cyfrowa

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Grafika multimedialna*
 • Nowe media i public relations*

Ekonomia
 • Analityka biznesowa
 • Zintegrowane systemy informatyczne w ekonomii - SAP
 • Logistyka i zarządzanie produkcją
 • Rachunkowość

Fizjoterapia

Informatyka
 • Analityka IT w biznesie - NOWOŚĆ
 • Inżynieria produkcji oprogramowania
 • Grafika w rozrywce cyfrowej
 • Infrastruktura i usługi sieciowe - CISCO

Kosmetologia
 • Kosmetologia stosowana
 • Projektowanie produktów kosmetycznych

* odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKU I STOPNIA

Informatyka (Information Technology)

Lotnictwo ogólne (General Aviation)

Zarządzanie lotnictwem (Aviation Management)

Zarządzanie międzynarodowe (International Management)

Zarządzanie projektami międzynarodowymi (International Project Management)

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKU II STOPNIA

Informatyka (Information Technology)

Zarządzanie międzynarodowe (International Management)