Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Leśny


  Al. 29 Listopada 46
 31-425 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 124119715

wl.ur.krakow.pl