Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

adres:
 ul. Narutowicza 11/12
 80-233 Gdańsk
 Gdańsk
 pomorskie

kontakt:
 tel. 583471345


Opis


Aanimacje z serii "Reakcji substytucji elektrofilowej"

 

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) udzieliła akredytacji dla kierunku studiów Biotechnologia na obu stopniach kształcenia na okres pięciu lat. Równocześnie akredytacja została nam udzielona przez European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) na ten sam okres i także dla obu stopni. Odpowiednie certyfikaty można zobaczyć poniżej. Akredytacja taka jest określana jako EUR-ACE, a absolwenci mogą stwierdzać, że są odpowiednio "EUR-ACE? Bachelor" lub "EUR-ACE? Master"

     

Życie studenckie

WRS: reprezentuje interesy studentów, jednak poprzez wypełnianie swoich codziennych zadań dba również o kreowanie dobrego wizerunku zarówno Wydziału Chemicznego jak również Politechniki Gdańskiej. Działalność WRS polega w szczególności na bronieniu praw studentów, opiniowaniu zarządzeń, wybieraniu przedstawicieli do kolegialnych organów Uczelni oraz współpracy z kołami naukowymi, Samorządem Studentów i WRS-ami pozostałych wydziałów.

Ponadto zajmuje się szeroko rozwiniętą promocją Wydziału, organizacją festiwali naukowych, imprez i wydarzeń związanych z życiem Wydziału, m.in. Dni Otwartych, Otrzęsin, Połowinek, Balu Inżyniera, Dnia Ziemniaka oraz Chemikaliów. W roku akademickim 2013/2014 w skład WRS weszło 7 studentów: Przewodnicząca WRS: Adrianna Sowa, zastępca Marcin Grzegorczyk, Anna Czapiewska, Klaudia Czarzasta, Ewelina Grynia, Fabian Purwin, Maria Wichowska. Członkowie WRS czekają na was w pokoju 04 w budynku Chemia C. Możecie również napisać do nich maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oferta Edukacyjna

Studia I stopnia zapewnIĄ ci tytuł inŻniera.

 

NOWOŚĆ !!! Zielone Technologie i Monitoring/Green Technologies and Monitoring - studia dwujęzyczne - NOWOŚĆ!!!
Na co wskazuje nazwa kierunku? Po pierwsze, że będzie miał coś wspólnego z ochroną środowiska. Prawda - a nawet więcej - "zielone" podejście (termin powszechnie używany w krajach anglojęzycznych) oznacza nie tylko techniki kontroli i usuwania skażeń, ale zapobieganie możliwym zagrożeniom już na etapie projektowania technologii. Można to krótko streścić w haśle "Think green!", co symbolizuje towarzyszący motyw graficzny. Po drugie - dwujęzyczna nazwa wskazuje, że kierunek będzie prowadzony w dwóch strumieniach językowych (jako pierwszy i jedyny na Politechnice Gdańskiej). Wszystkie przedmioty prowadzone będą równolegle w języku angielskim oraz polskim z zachowaniem ścisłej synchronizacji (tych samych treści oraz efektów kształcenia) na obu strumieniach.

Nowy kierunek ma zastąpić dotychczasowe kierunki "Ochrona Środowiska w języku angielskim (EPM)" oraz "Technologie Ochrony Środowiska (TOŚ)", które zostają wygaszane, tzn. rekrutacja na nie została wstrzymana. Pierwsza rekrutacja na I stopień na kierunku ZTM/GTM rozpocznie się w maju 2015, a na II stopień w styczniu 2016. Dla absolwentów dotychczasowego kierunku EPM będzie to szansa kontynuowania studiów w języku angielskim na macierzystym wydziale. Dotychczasowi absolwenci TOŚ mogą kontynuować studia w wybranym przez siebie języku. Program nowego kierunku opracowany został z zachowaniem najlepszych elementów obu kierunków wygaszanych plus nowe - właściwe dla jego specyfiki.

Niezależnie od strumienia językowego dużo uwagi będzie poświęcone praktycznej znajomości języka angielskiego. Absolwent polskojęzycznego strumienia studiów będzie w stanie swobodnie posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2, a absolwent anglojęzycznego strumienia na poziomie C1!

Jako uczelnia techniczna posiadamy ogromne doświadczenie w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów technologicznych. Studenci w ramach studiów zdobędą wiedzę jak rozwiązywać tego typu problemy oraz będą mogli sami zaprojektować, zmodyfikować czy wdrożyć zielony proces przemysłowy!

W ramach studiów oferujemy kursy ISO i certyfikaty ISO!
Proces dydaktyczny na kierunku Zielone Technologie i Monitoring będzie oparty o szeroką współpracę zewnętrzną Wydziału Chemicznego, w ramach wizyt wykładowców z zagranicy czy przedstawicieli zakładów przemysłowych, co umożliwi studentom zdobycie dodatkowej wiedzy oraz kontaktów. Ponadto studenci będą mieli możliwość wyjazdów w ramach wymian studenckich na jedną z europejskich uczelni.

Zobacz opis kierunku

 

 

Biotechnologia -7 semestrów
To jedyny tak tęczowy kierunek. Dlaczego? Specjaliści z branży postanowili swego czasu podzielić ją na kilka płaszczyzn i przypisać im określone kolory. Biotechnologia biała wykorzystuje systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Czerwony odcień biotechnologii ilustruje ksenotransplantologię (przeszczepianie organów między gatunkami), diagnostykę genetyczną i produkcję nowych biofarmaceutyków. Zieleń odpowiada biotechnologii związanej z rolnictwem.
Profile: Biotechnologia molekularna; Biotechnologia leków; Technologia, biotechnologia i analiza żywności
Co po studiach?
Jeżeli przywiążesz się do uczelnianej atmosfery, możesz zostać pracownikiem naukowym. Ci, którzy wolą iść własną drogą, mają możliwość założenia firmy lub rozpoczęcie kariery w branży spożywczej i farmaceutycznej. Dla biotechnologa przyjaznym środowiskiem mogą się okazać także laboratoria kontrolne i badawcze. Kto wie, może to ty będziesz dbać o to, by półki z kosmetykami nie były przepełnione nieskutecznymi kremami, a dzieci w stołówkach nie jadły nieprawidłowo zmutowanej kukurydzy.

Zobacz opis kierunku

 

Chemia -7 semestrów
8 milionów koron szwedzkich otrzymało trzech naukowców, którzy opracowali modelowanie matematyczne procesów chemicznych. Wybór tego kierunku jest pierwszym i najlepszym krokiem, jaki możesz postawić w drodze do podobnych sukcesów. Na początku opanujesz podstawy chemii i technologii chemicznej oraz biotechnologii, by potem zająć się informatycznymi sposobami badania substancji chemicznych, poczynając od skali atomu. Aparatura chemiczna nie będzie już miała dla ciebie tajemnic.
Profil: brak
Co po studiach?
Możesz pracować w przemyśle chemicznym i jemu pokrewnych, w drobnej wytwórczości i administracji. Jednostki badawczo-rozwojowe funkcjonujące w przemyśle chemicznym także mogą okazać się dobrym rozwiązaniem. Dzięki szerokiej wiedzy z zakresu chemii i fizyki masz także duże szanse na współpracę z firmami związanymi z geologią, meteorologią, oceanografią i metalurgią.

Zobacz opis kierunku

 

Chemia budowlana -7 semestrów
Ten unikatowy kierunek może okazać się idealnym rozwiązaniem dla miłośników podróży. Wybierając go, pierwsze cztery semestry spędzisz na macierzystej uczelni. Semestr piąty i szósty będzie realizowany na uczelniach partnerskich - Politechnice Łódzkiej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Siódmy, czyli ostatni, oznacza powrót do własnej uczelni.
Profile: Analityka chemiczna (Politechnika Gdańska); Technologia polimerów (Politechnika Łódzka); Technologie materiałów ceramicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Co po studiach?
Będziesz specem od zagadnień takich jak technologie wytwarzania, przetwórstwo i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym oraz technologie wytwarzania i recyrkulacji odpadów. Samodzielnie zaprojektujesz i dobierzesz materiały do różnych zastosowań, a jednocześnie będziesz wiedział wszystko o metodach ich badania, atestacji i certyfikacji wyrobów. Jako nasz student dowiesz się także co nieco o specjalistycznym oprogramowaniu i komputerowych bazach danych.

Zobacz opis kierunku

 

Inżynieria materiałowa - 7 semestrów
Staniesz się specjalistą w zakresie materiałów inżynierskich, ze znajomością zagadnień konstrukcyjnych i technologicznych, oraz zdobędziesz wiedzę o metodach sterowania jakością materiałów konstrukcyjnych, jak również o podstawach ekonomii ich wytwarzania.
Profile: Inżynieria korozyjna; Inżynieria materiałów polimerowych
Co po studiach?
Jesteś przygotowany do pracy w zakładach przemysłu chemicznego, elektronicznego, specjalistycznych laboratoriach i firmach zajmujących się szeroko pojętym recyklingiem. Energetyka i transport to branże, które także mogą dać ci zatrudnienie. Poza nimi szukaj swojej szansy w instytucjach naukowych, biurach konsultingowo-projektowych, firmach wytwórczych i usługowych, jednostkach komunalnych i firmach wytwarzających biomateriały i implanty.
Nie zapomnij, że? Inżynieria materiałowa to kierunek międzywydziałowy, prowadzony wspólnie z wydziałami: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechanicznym.

Zobacz opis kierunku

 

Ochrona środowiska - 7 semestrów, studia prowadzone wyłącznie w języku angielskim
Kierunek wygaszany - rekrutacja wstrzymana
Proponujemy nowy kierunek, dwujęzyczny, na obu stopniach kształcenia. Patrz kierunek: ZTM/GTM

 

Technologia chemiczna - 7 semestrów
Jak pewnie się domyślasz, poznasz tu budowę i zasady działania aparatury przemysłowej, a także metody kontroli i automatyzacji procesów technologicznych. W zależności od wybranej specjalizacji zostaniesz znawcą procesów korozyjnych, produktów takich jak detergenty, tłuszcze i kosmetyki, procedur analitycznych, badań środowiska pracy i kontroli jakości surowców.
Profil: Analityka techniczna i przemysłowa; Technologia organiczna; Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
Co po studiach?
Jesteś przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i jemu pokrewnych, możesz także odnaleźć się w przemyśle syntezy organicznej i innych przedsiębiorstwach innowacyjnych, przemysłowych lub handlowych.

Zobacz opis kierunku

 

Technologie ochrony środowiska -7 semestrów
Kierunek wygaszany - rekrutacja wstrzymana
Proponujemy nowy kierunek, dwujęzyczny, na obu stopniach kształcenia. Patrz kierunek: ZTM/GTM

 

*Inżynieria biomedyczna - 7 semestrów, wydział wiodący ETI
Zdobędziesz tu wiedzę z zakresu chemii bioorganicznej, medycznej, farmaceutycznej, chemii analitycznej i analityki klinicznej, a także chemii materiałowej.
Profil: Chemia w medycynie. Resztę profili znajdziesz w ulotce informacyjnej wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
Co po studiach?
Swoje kroki możesz kierować w stronę laboratoriów wyposażonych w aparaturę analityczną i diagnostyczną. Twoja wiedza przyda się także w stacjach dializ, stacjach sanitarno-epidemiologicznych i w firmach wprowadzających na rynek aparaturę analityczną.

*Ważne! Jest to kierunek międzywydziałowy. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jest wydziałem wiodącym, tak więc jeśli chcesz podjąć naukę na kierunku Inżynieria biomedyczna, szukaj go wśród oferty tego wydziału.

Zobacz opis kierunku

 

Kierunek Konserwacja i Degradacja Materiałów (rekrutacja po raz pierwszy w r. ak. 2014/15)
Specjalność: Konserwacja i Degradacja Materiałów
Rozwój cywilizacyjny związany jest z projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem nowych materiałów. Nierozerwalnie z tym kierunkiem łączy się kwestia oceny ich trwałości, mechanizmów degradacji i metod ochrony i konserwacji eksploatowanych materiałów. Poza wartością użytkową szereg dóbr i obiektów posiada wartość niematerialną. Do tej grupy zaliczyć można chociażby dzieła sztuki, obiekty architektoniczne oraz artefakty archeologiczne. Konserwacja i ochrona tych obiektów to niezwykle aktualne wyzwanie związane z naszym dziedzictwem kulturowym. Studia inżynierskie związane są z nauką o budowie chemicznej i strukturalnej oraz wytrzymałości i własnościach fizycznych takich materiałów jak: szkło i ceramika, drewno i papier, polimery i kompozyty. Główną osią tych studiów jest nauka o metalach i stopach oraz ich ochrona przed korozją. Program studiów obejmuje także zajęcia z historii sztuki i muzealnictwa.
Studia inżynierskie kończą się dwoma kursami inspektorskimi. Inżynier nabywa umiejętności przeprowadzania inspekcji powłok antykorozyjnych i inspekcji systemów ochrony katodowej. Warto podkreślić, że kursy inspektorskie będące częścią oferty zostały powołane rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Ponadto kursy te uzyskały aprobaty firm asekuracyjnych takich jak: Det Norskie Veritas (Norwegia) i Polski Rejestr Statków (Polska). Ponieważ certyfikaty inspektorskie są certyfikatami państwowymi są one uznawane poza granicami Polski.

Zobacz opis kierunku

 

Kontakt

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
Budynek Chemii C, parter, pokój 6
tel. 58 347 13 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.chem.pg.edu.pl

 

Rekrutacja
tel. 58 348 67 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pg.edu.pl

 

Studia II stopnia zapewniĄ ci tytuł magistra.

 

Biotechnologia - 3 semestry
Specjalności: Biotechnologia molekularna; Biotechnologia leków; Technologia, biotechnologia i analiza żywności
Co po studiach?
Znajdziesz pracę w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, laboratoriach kontrolnych i badawczych. Możesz też oczywiście kontynuować przygodę naukową zatrudniając się na wyższej uczelni lub założyć własny biznes biotechnologiczny. W zależności od wybranej specjalności czekają cię wyzwania spod znaku opracowywania koncepcji wytwarzania leków, mikrobiologii, inżynierii genetycznej czy przyjaznej człowiekowi modyfikacji żywności.

Zobacz opis kierunku

 

Chemia - 3 semestry
Specjalność: brak
Co po studiach?
Przedsiębiorstwa high-tech, instytuty naukowe, uczelnie oraz centra transferu technologii
- to tam możesz kontynuować rozwijanie pasji, jaką jest chemia. Poza tym możesz próbować swoich sił w jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych związanych z przemysłem chemicznym.

Zobacz opis kierunku

 

Inżynieria materiałowa - 3 semestry
Specjalności
: Inżynieria korozyjna; Inżynieria materiałów polimerowych
Co po studiach?
Będziesz przygotowany do pracy w energetyce, zakładach przemysłu chemicznego i elektronicznego. Także specjalistyczne laboratoria, instytuty naukowe i biura konsultingowo-projektowe mogą wykorzystywać twoje kompetencje. Poza tym swoich sił możesz próbować w firmach transportowych, rzemiośle, handlu zagranicznym oraz zakładach wytwórczych i usługowych.
Nie zapomnij, że? Inżynieria materiałowa to kierunek międzywydziałowy, prowadzony wspólnie z wydziałami: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechanicznym.

Zobacz opis kierunku

 

Technologia chemiczna - 3 semestry
Specjalności
: Analityka techniczna i przemysłowa; Technologia organiczna; Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
Co po studiach?
Jako specjalista od spraw procesów technologicznych masz szansę znaleźć zatrudnienie w placówkach badawczych związanych z nauką i przemysłem. Jako absolwent specjalności Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych możesz uzyskać kwalifikacje inspektora i projektanta prac korozyjnych. Po Analityce technicznej i przemysłowej będziesz zdolny do wprowadzania właściwego systemu kontroli i zapewnienia jakości wyników pomiarowych. Twoim zadaniem jako technologa organicznego będzie wyszukiwanie nowych półproduktów i produktów oraz badanie ich wpływu na środowisko.

Zobacz opis kierunku

 

Technologie ochrony środowiska - 3 semestry
Kierunek wygaszany - rekrutacja wstrzymana
Proponujemy nowy kierunek, dwujęzyczny, na obu stopniach kształcenia. Patrz kierunek: ZTM/GTM

 

**Inżynieria biomedyczna - 3 semestry, wydział wiodący ETI
Specjalność: Chemia w medycynie. Resztę specjalności znajdziesz w ulotce informacyjnej wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
Co po studiach?
Bagaż wiedzy i umiejętności z zakresu mikrobiologii, diagnostyki molekularnej, genetyki, farmakologii i toksykologii umożliwi ci pracę w laboratoriach diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, laboratoriach kontroli jakości i placówkach naukowych.

 

**Ważne! Jest to kierunek międzywydziałowy. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jest wydziałem wiodącym, tak więc jeśli chcesz podjąć naukę na kierunku Inżynieria biomedyczna, szukaj go wśród oferty tego wydziału.

Zobacz opis kierunku

 

Kierunek Konserwacja i Degradacja Materiałów (rekrutacja po zakończeniu pierwszego cyklu studiów I stopnia). Pierwsza rekrutacja od stycznia 2018
Specjalność: Konserwacja i Degradacja Materiałów
Czynniki elektrochemiczne to nie jedyny mechanizm degradacyjny. Poza korozją można wymienić biodegradację, fotodegradację, termodegradację, wysokotemperaturowe utlenianie metali stopów oraz procesy erozyjne i kawitacyjne. Poznanie mechanizmów destrukcji szerokiego spektrum materiałów pozwala w sposób racjonalny i skuteczny projektować systemy ochrony, diagnozować uszkodzenia oraz monitorować przebieg procesów degradacyjnych. Zrozumienie mechanizmów degradacji pozwala identyfikować uszkodzenia i konserwować dzieła sztuki.
Absolwenci kierunku Konserwacja i Degradacja Materiałów przygotowani są do pracy w przemyśle lotniczym, samochodowym, spożywczym i stoczniowym. Znajdują zatrudnienie w elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalniach, zakładach gazowniczych, rafineriach ropy i zakładach chemicznych. Również muzea, biura projektowe, galwanizernie, malarnie to instytucje i zakłady zatrudniające specjalistów z zakresu konserwacji i degradacji materiałów. Na tym kierunku wykładane są zasady rozliczeń finansowo-bankowych oraz prawo gospodarcze, ułatwia to podjęcie własnej działalności gospodarczej. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim co pozwala podjąć działalność w anglojęzycznej strefie gospodarczej. Kierunek studiów Konserwacja i Degradacja Materiałów jest kierunkiem elitarnym o profilu praktycznym, który jest mocno osadzony w potrzebach rynku pracy. Kierunek jest unikatowy w skali Polski i Europy, a proces dydaktyczny oparty jest na nowoczesnej bazie laboratoryjno-badawczej oraz na doświadczonej i uznanej kadrze dydaktycznej. Wielu pracowników dydaktycznych realizujących oferowany program to członkowie Grupy Roboczej "EDUKACJA" Europejskiej Federacji Korozyjnej. Warto nadmienić, że dziekani najlepszych wydziałów chemicznych i inżynierii materiałowej, uznali program za jedną z najciekawszych ofert dydaktycznych w obszarze nauk technicznych.

Zobacz opis kierunku

 

Chemia Budowlana
Kierunek "Chemia budowlana" stanowi nową, atrakcyjną ofertę kształcenia. Wzrasta zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu nowych technologii materiałów budowlanych. Chemia budowlana kształtuje nowy rynek pracy, produkcji i usług, który wymaga nowej zaawansowanej wiedzy i specjalistycznych kadr tego rynku. Kierunek realizowany jest w partnerstwie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie oraz Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

Studia II stopnia mają na celu przygotowanie absolwenta, biegłego w zakresie komponowania i analizy materiałów chemii budowlanej, przetwórstwa oraz projektowania wyrobów gotowych oraz ich atestacji i certyfikacji.

Celem kształcenia jest przekazanie studentom gruntownej wiedzy z zakresu problematyki wytwarzania i wykorzystania nowoczesnych materiałów budowlanych, energooszczędnych i przyjaznych środowisku naturalnemu, w duchu rozwoju zrównoważonego.

Specjaliści z zakresu chemii budowlanej będą posiadali wiedzę o technologiach wytwarzania materiałów budowlanych, o zaawansowanych technologiach modyfikowania materiałów, zaawansowanych metodach badań materiałów, zagospodarowaniu surowców wtórnych w budownictwie, zarządzaniu w zakładach produkcyjnych oraz umiejętność projektowania procesów technologicznych i instalacji przemysłowych.

Zobacz opis kierunku

 

Kontakt

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
Budynek Chemii C, parter, pokój 6
tel. 58 347 13 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.chem.pg.edu.pl

 

Rekrutacja
tel. 58 348 67 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pg.edu.pl

Pod lupą

Green energy na Politechnice Gdańskiej
Zielone technologie i monitoring/Green technologies and monitoring to specjalistyczny, polsko-angielski inżynierski kierunek studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Studenci uczą się wykorzystywać nowoczesne technologie chemiczne do monitorowania, ochrony i oczyszczania środowiska oraz prowadzenia ?zielonych? rozwiązań w przemyśle.