Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Szymonowica w Zamościu


 ul. Pereca 2
 22-400 Zamość
 Zamość
 lubelskie

tel. 846383444

pwszzamosc.pl