Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Społecznych

adres:
 ul. Nowoursynowska 166
 02-787 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 225934710


Opis

SGGW to także studia na kierunkach: socjologia i pedagogika Wydziału Nauk Społecznych.


Wykorzystując 200-letniej tradycją Uczelni Wydział Nauk Społecznych posiada duży potencjał rozwojowy oraz możliwość obcowania ze studentami i pracownikami z odmiennych obszarów nauki i praktyki.


Studia socjologiczne i pedagogiczne w ramach SGGW, to: zajęcia dydaktyczne na najwyższym poziomie; możliwości korzystania z infrastruktury nowoczesnego kampusu z rozbudowaną bazą sportową; współpracą z uczelnianym przedszkolem; nowoczesną biblioteką oraz bogatą ofertą stypendialną.


Studenci obu kierunków zwracają uwagę na prężnie działający samorząd studencki, przyjazne relację i doskonałą współpracę z pracownikami dziekanatu i władzami wydziału. Studia na wydziale Nauk Społecznych, to nie tylko nauka, to również bogate życie studenckie, przyjaźnie zawarte na wiele lat, to jak głosi hasło reklamowe wydziału - "Twój nowy styl życia"

Oferta edukacyjna

Wydział nauk społecznych oferuje kształcenie na kierunku socjologia oraz pedagogika.

 

Studia licencjackie są I etapem edukacji. Trwają 3 lata zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, kończy je obrona pracy dyplomowej. Absolwenci studiów I stopnia mogą podjąć 2-letnie uzupełniające studia magisterskie stacjonarne lub niestacjonarne, zakończone obroną pracy magisterskiej.

 

Na kierunku socjologia studenci mają możliwość wyboru ścieżki kształcenia (na trzecim roku studiów - studia I stopnia oraz od pierwszego roku studiów - studia II stopnia). Przewiduje sie uruchomienie modułów tematycznych w zależności od preferencji studentów w zakresie min.: badania rynku i opinii publicznej, komunikacji i polityki społecznej. Samodzielny wybór kursów umożliwia kształcenie zgodne z indywidualnymi preferencjami studenta i wymogami rynku pracy.

 

Na kierunku pedagogika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia od IV semestru dostępne są następujące specjalności:

  • Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka
  • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska)

 

Na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych specjalność wybiera sie przed rozpoczęciem zajęć na I roku. Specjalności do wyboru na tym poziomie studiów to:

  • Pedagogika szkolna z terapia pedagogiczna
  • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
  • Organizacja i zarządzanie w oświacie

 

Studia przygotowują specjalistów do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach i stowarzyszeniach kulturalnych, organizacjach społecznych, samorządowych, jak również we wszystkich dziedzinach gospodarki, wymagających kompetencji międzyludzkich, instytucjach i placówkach kulturalnooświatowych, administracji samorządowej i organizacjach społecznych, programach i stowarzyszeniach kulturalnych, animacji społeczno-kulturowej, organizacji turystyki edukacyjnej.

Zasady rekrutacji

Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku:

socjologia są: język obcy nowożytny oraz jeden z następujących przedmiotów: język polski lub matematyka lub historia lub wiedza o społeczeństwie;

pedagogika jest jeden przedmiot: język polski lub historia lub biologia lub matematyka

 

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez link: kandydat.sggw.pl oraz wns.sggw.pl/kandydat