Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego


 ul. Piłsudskiego 111
 12-100 Szczytno
 Szczytno
 warminsko-mazurskie

tel. 897335542

www.wspol.edu.pl/wbw/