Narodowe Centrum Nauki zaprezentowało statystyki konkursów dotyczące ogłoszonych i rozstrzygniętych konkursów w 2017 roku. Syntetyczna analiza danych liczbowych przedstawia poziom zaangażowania polskich uczelni oraz dynamikę panującą w tym środowisku.

ncn logo 2W ubiegłym roku NCN ogłosiło 12 i rozstrzygnęło tyle samo regularnych konkursów. W ramach rozstrzygniętych w tym czasie konkursów do NCN wpłynęło ponad 10 tys. wniosków, a 2940 zostało zakwalifikowanych do finansowania. Liczbowy wskaźnik sukcesu (czyli stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania do liczby wniosków złożonych) wyniósł aż 29%. Łączna kwota przyznanego finansowania to ponad 1,1 mld zł. 


Najbardziej popularnym konkursem w ofercie NCN w ubiegłym roku był OPUS skierowany do szerokiego grona naukowców – w jego dwóch rozstrzygniętych edycjach spłynęło do Centrum ponad 3,6 tys. wniosków, z czego 890 dostało wsparcie finansowe w łącznej wysokości ponad 694 mln zł. Drugie miejsce na podium zajmuje PRELUDIUM – w rozstrzygniętych w 2017 r. dwóch edycjach tego konkursu o finansowanie ubiegało się ponad 2,3 tys. badaczy bez stopnia naukowego doktora. Dzięki wsparciu NCN swoje badania zrealizuje niemal 700 osób i otrzymają one wsparcie w wysokości prawie 79,2 mln zł.
NCN 2017 statystyki konkursow wykr1

Najsilniejsze ośrodki

Najaktywniejszą i najskuteczniejszą w grupą naukowców byli przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych – złożyli aż 3705 wniosków w konkursach rozstrzygniętych, a wskaźnik sukcesu dla tej grupy wyniósł 32%. Na drugim miejscu pod względem liczby złożonych wniosków byli badacze prowadzący badania w naukach o życiu (3314 złożonych wniosków, wskaźnik sukcesu 31%), zaś naukowcy zgłębiający zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce złożyli 3159 wniosków, z czego finansowanie otrzymało 23% projektów.
NCN 2017 statystyki konkursow wykr2
Najwięcej środków otrzymali naukowcy z najsilniejszych ośrodków akademickich w Polsce: w województwach mazowieckim, małopolskim oraz wielkopolskim. Tamtejszym jednostkom naukowym zostało przyznane dofinansowanie w wysokości odpowiednio 381, 220 oraz 145 mln złotych. Finansowanie w przedziale 50-100 mln zł otrzymają jednostki z województw dolnośląskiego, pomorskiego, łódzkiego i śląskiego. Pozostałym regionom przypadną łącznie niemal 134 miliony złotych na cały okres finansowania projektów wyłonionych w konkursach.
NCN 2017 statystyki konkursow rys1

Współpraca międzynarodowa

W 2017 roku Centrum ogłosiło i rozstrzygnęło 10 konkursów międzynarodowych. W tym czasie polscy naukowcy złożyli 722 wnioski w konkursach międzynarodowych. Do finansowania zakwalifikowano 170 projektów kierowanych przez polskich badaczy, w tym 36 w ramach konkursu POLONEZ 3 oraz 38 w ramach konkursu BEETHOVEN 2. Ponadto 45 wniosków wpłynęło w konkursie Dioscuri na utworzenie centrów doskonałości naukowej. Partnerzy z 26 krajów będą współpracować z polskimi naukowcami realizującymi projekty w ramach konkursu HARMONIA 8. Również proces oceny wniosków w NCN ma istotny, międzynarodowy aspekt. Udział ekspertów zagranicznych w recenzowaniu wniosków systematycznie wzrasta. W konkursach rozstrzygniętych w 2017 roku Centrum korzystało ze wsparcia aż 7674 ekspertów zagranicznych, którzy wykonali 92% recenzji wniosków. Najczęściej z Narodowym Centrum Nauki współpracują eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Francji. Z drugiej strony, recenzje przygotowywali również specjaliści z tak odległych krajów, jak Barbados, Peru czy Sri Lanka.
NCN 2017 statystyki konkursow rys2Nowe konkursy w ofercie NCN W 2017 r. po raz pierwszy zostały rozstrzygnięte trzy nowe konkursy w ofercie NCN – wspomniana już MINIATURA na pojedyncze działania naukowe, UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC i SONATINA na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W konkursie SONATINA 1 do NCN spłynęły 123 wnioski, spośród których wyłoniono 36 najlepszych, którzy otrzymają finansowanie w łącznej wysokości ponad 24 mln zł. Z kolei w konkursie UWERTURA, który ma być przygotowaniem do ubiegania się o granty European Research Council o staże wnioskowało 24 naukowców. Spośród nich zostało wybranych 7 laureatów, którzy realizują lub już zrealizowali staże o łącznej wartości niemal 558 tyś. złotych.