upwr19 stycznia 2018 roku rozpoczęła się rekrutacja na studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydaci na studia magisterskie mają do wyboru 21 kierunków kształcenie i aż 36 specjalności. Nowością w tym roku akademickim są studia polsko-chińskie, po których student otrzymuje podwójny dyplom potwierdzający ukończenie studiów w Polsce i Chinach.

Rekrutacja zimowa UP we Wrocławiu obejmuje magisterskie studia stacjonarne. Studenci mają czas do 13 lutego na zarejestrowanie się w systemie IRK uczelni. Dokumenty, w zależności od kierunku, będą przyjmowane od 5 do 13 lutego. Ogłoszenie listy przyjętych na wszystkie kierunki nastąpi 15 lutego o godzinie 18:00 za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Kandydaci mogą rejestrować się na 21 jeden kierunków studiów, w tym:
 • Architekturę krajobrazu,
 • Biotechnologię,
 • Biotechnologię stosowaną roślin,
 • Budownictwo,
 • Geodezję i kartografię,
 • Gospodarkę przestrzenną,
 • Inżynierię bezpieczeństwa,
 • Inżynierię środowiska,
 • Medycynę roślin,
 • Ochronę środowiska,
 • Odnawialne źródła energii i gospodarkę odpadami,
 • Ogrodnictwo,
 • Rolnictwo,
 • Technikę rolniczą i leśną,
 • Technologię żywności i żywienie człowieka,
 • Zarządzanie i inżynierię produkcji,
 • Zarządzanie jakością i analizę żywności,
 • Zootechnikę,
 • Żywienie człowieka i dietetykę.

Jak studiuje się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu? 

Komentarze obsługiwane przez CComment