ssw logoSopocka Szkoła Wyższa rozpoczęła rekrutację zimową na studia pierwszego i drugiego stopnia. Kandydaci mogą rejestrować się na wybrany kierunek studiów do końca lutego. Uczelnia otworzyła rekrutację na takie kierunki studiów jak architektura, zarządzanie i inżynieria produkcji, finanse i rachunkowość czy ekonomia.


Studiuj nie wychodząc z domu!


Kandydaci, którzy dostaną się na wybrany przez siebie kierunek, rozpoczną studia od marca. Oprócz klasycznych studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, Sopocka Szkoła Wyższa prowadzi studia w systemie online. To doskonała forma dla wszystkich tych, którzy pracują w systemie zmianowym, weekendowym lub po prostu mieszkają poza granicami kraju lub też w mniejszych miejscowościach, a chcieliby zdobyć wyższe wykształcenie. Od tego roku uczelnia uruchamia studia online na kierunkach ekonomia oraz finanse i rachunkowość. Studia online odbywać się będą za pomocą nowoczesnej platformy edukacyjną – Ilias. Moduły lekcyjne, z których składają się e-wykłady, udostępniane są na platformie e-learningowej. Zajęcia przy użyciu platformy e-learningowej stanowią 60 % wszystkich zajęć. Pozostałe 40 % zajęć realizowana jest na terenie Uczelni.


Na jakie kierunki jest prowadzona rekrutacja?


Do końca lutego potrwa rekrutacja na architekturę II stopnia. Na ten kierunek studiów mogą aplikować absolwenci architektury na poziomie studiów licencjackich i inżynierskich oraz byli studenci kierunków pokrewnych, np. architektura krajobrazu, architektura wnętrz, budownictwo (w przypadku kierunków pokrewnych po uzupełnieniu kształcenia na I stopniu kierunku architektura i uzyskaniu tytułu inż. mgr – indywidualny, skrócony tok nauczania). Studenci Sopockiej Szkoły Wyższej mają dodatkowo możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju branżowych kursach, szkoleniach, wyjazdach studyjnych mających na celu podniesienie ich kompetencji. Kursy i szkolenia finansowane są w całości ze środków unijnych. Uczelnia zapewnia również praktyki studentom, co jest ogromnym ułatwieniem dla osób nie mających jeszcze kontaktów w branży architektonicznej.

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek menedżerski. Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, który poszukuje inżynierów, a zwłaszcza inżynierów z przygotowaniem menedżerskim. SSW w ramach tego kierunku studiów oferuje specjalności:
  • budownictwo,
  • projektowanie systemów IT,
  • elektroenergetyka,
  • logistyka.

Jak studiuje się na Wyższej Szkole Sopockiej? 

Komentarze obsługiwane przez CComment