Rekrutacja 2018 URUniwersytet Rzeszowski rozpoczął rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia. Kandydaci mogą rozpocząć rejestrację na wybrany kierunek studiów już 14 maja 2018 r.

Zarejestruj się na studia bez wychodzenia z domu!


14 maja 2018 r. Uniwersytet Rzeszowski rozpoczyna rejestrację kandydatów w elektronicznym systemie rekrutacyjnym. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wydziałowych komisji rekrutacyjnych na jednym z 12 wydziałów. Studia w Uniwersytecie Rzeszowskim to możliwość zdobywania wiedzy na ponad 50 kierunkach wpisujących się we wszystkie obszary wiedzy. Uniwersytet Rzeszowski to największa uczelnia w Polsce południowo-wschodniej. Obecnie studiuje tu ponad 15 500 studentów. Na kandydatów, którzy chcą podjąć studia w UR w roku akademickim 2018/2019 czeka ponad 5500 miejsc.

Jako pierwsze rekrutację rozpoczynają Wydziały: Biologiczno-Rolniczy, Matematyczno-Przyrodniczy, Muzyki, Prawa i Administracji, Sztuki, Wychowania Fizycznego i Biotechnologii. W kolejnych terminach, tj. od 1-11 czerwca rekrutację rozpoczynają pozostałe Wydziały Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wyniki kwalifikacji będą znane w okresie od połowy do końca lipca 2018.


Gdzie jaka rekrutacja?

Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach poza wynikami matur wymagane są dodatkowe dokumenty lub udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Na poszczególnych kierunkach prowadzona jest dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna. Dotyczy to na przykład całego Wydziału Filologicznego. Z kolei na Wydziale Medycznym wszystkich aplikujących z tzw. starą maturą obowiązuje egzamin pisemny, a dla kandydatów do studiowania w języku angielskim – rozmowa kwalifikacyjna. Od 2 lipca dodatkowa weryfikacja kandydatów rozpocznie się na wydziale Sztuki a od 16 lipca swoje kwalifikacje będą musieli zaprezentować kandydaci na Wydział Muzyki. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą również prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji.

Warto również wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi procedurami proces rekrutacyjny wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, która na rok akademicki 2018/2019 została ustalona na kwotę 140 zł w przypadku kierunków, na których obowiązuje sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz 85 zł w przypadku pozostałych kierunków. Proces rekrutacji w I turze zakończy się 31 lipca 2018

Informacje o kierunkach i procesie rekrutacji można znaleźć na stronie ur.edu.pl lub za pośrednictwem Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. System rejestracji elektronicznej jest dostępny pod adresem rekrutacja.ur.edu.pl.
Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia. Kandydaci mogą rozpocząć rejestrację na wybrany kierunek studiów już 14 maja 2018 r.


Zarejestruj się na studia bez wychodzenia z domu!

14 maja 2018 r. Uniwersytet Rzeszowski rozpoczyna rejestrację kandydatów
w elektronicznym systemie rekrutacyjnym. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wydziałowych komisji rekrutacyjnych na jednym z 12 wydziałów. Studia w Uniwersytecie Rzeszowskim to możliwość zdobywania wiedzy na ponad 50 kierunkach wpisujących się we wszystkie obszary wiedzy. Uniwersytet Rzeszowski to największa uczelnia w Polsce południowo-wschodniej. Obecnie studiuje tu ponad 15 500 studentów. Na kandydatów, którzy chcą podjąć studia w UR w roku akademickim 2018/2019 czeka ponad 5500 miejsc.

Jako pierwsze rekrutację rozpoczynają Wydziały: Biologiczno-Rolniczy, Matematyczno-Przyrodniczy, Muzyki, Prawa i Administracji, Sztuki, Wychowania Fizycznego
i Biotechnologii. W kolejnych terminach, tj. od 1-11 czerwca rekrutację rozpoczynają pozostałe Wydziały Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wyniki kwalifikacji będą znane w okresie od połowy do końca lipca 2018.


Gdzie jaka rekrutacja?

Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach poza wynikami matur wymagane są dodatkowe dokumenty lub udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Na poszczególnych kierunkach prowadzona jest dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna. Dotyczy to na przykład całego Wydziału Filologicznego. Z kolei na Wydziale Medycznym wszystkich aplikujących z tzw. starą maturą obowiązuje egzamin pisemny, a dla kandydatów do studiowania w języku angielskim – rozmowa kwalifikacyjna. Od 2 lipca dodatkowa weryfikacja kandydatów rozpocznie się na wydziale Sztuki a od 16 lipca swoje kwalifikacje będą musieli zaprezentować kandydaci na Wydział Muzyki. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą również prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji.

Warto również wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi procedurami proces rekrutacyjny wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, która na rok akademicki 2018/2019 została ustalona na kwotę 140 zł w przypadku kierunków, na których obowiązuje sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz 85 zł w przypadku pozostałych kierunków. Proces rekrutacji w I turze zakończy się 31 lipca 2018

Informacje o kierunkach i procesie rekrutacji można znaleźć na stronie ur.edu.pl lub za pośrednictwem Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. System rejestracji elektronicznej jest dostępny pod adresem rekrutacja.ur.edu.pl

Komentarze obsługiwane przez CComment