Kim jest górnik?
Górnik to osoba pracująca w kopalni odkrywkowej lub podziemnej przy wydobyciu surowców energetycznych, metalicznych, skalnych, np. węgla, soli, siarki, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud między, srebra, cynku, ołowiu, wód mineralnych, itp. Górnictwo to jedna z najstarszych profesji dostarczająca surowce niezbędne do rozwoju różnych dziedzin gospodarki. Zawód górnika cieszy się wielką estymą społeczną, mimo, że towarzyszy mu nieustanne niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Dobre zarobki i liczbę przywileje podnoszą atrakcyjność tej profesji, przyciągając uwagę młodych ludzi szukających dla siebie zawodu. Nie każdy jednak może zostać górnikiem. Trzeba posiadać odpowiednie cechy, umiejętności oraz wiedzę, aby sprostać trudnym warunkom pracy w kopalni.

Jakie cechy ma górnik?
Górnik musi być odważny, wytrzymały, odporny psychicznie, sprawny fizycznie. Odwagi wymaga już samo zejście pod ziemię i praca w warunkach odmiennych od tych panujących na powierzchni. Górnik musi być przygotowany na wiele niedogodności związanych z wahaniami temperatury i ciśnienia, brakiem światła, hałasem, itp. Praca w ciężkich warunkach i ryzyko śmierci podnoszą poziom stresu. Od górnika wymaga się silnej psychiki, dzięki której łatwiej poradzi sobie w kryzysowych momentach towarzyszących jego pracy. Praca w kopalni wymaga nieustannego wysiłku. Górnicy muszą drążyć korytarze posługując się ciężkim, często skomplikowanych sprzętem, co wymaga tężyzny fizycznej, dużego doświadczenia i wiedzy. Eksploatacja złóż i zabezpieczanie wydrążonych chodników to z kolei próba cierpliwości i pracy zespołowej.

Co musi umieć górnik?
Do podstawowych umiejętności górnika należą: zdolność przetrwania w niesprzyjających warunkach, praca zespołowa przy wydobywaniu surowców, drążenie szybów i ich zabezpieczanie, obsługiwanie maszyn i urządzeń usprawniających prace w kopalni oraz zachowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dodatkowe wymagania wynikają z zakresu obowiązków, rodzaju pracy, stanowiska i specjalizacji. Na przykład górnicy - ratownicy powinni nie tylko umieć zejść pod ziemię, ale również ratować poszkodowanych w wypadkach i katastrofach górniczych.

Gdzie uczy się górnik?
Górnikiem można zostać na kilka sposobów. Najlepiej na początku skończyć szkołę górniczą. Mogą się do niej zgłaszać absolwenci szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół zawodowych. Takich placówek jest w Polsce wiele, a poziom edukacji bywa w nich różny. Inna możliwość, głównie dla dorosłych lub osób wykonujących wcześniej inny zawód, to ukończenie kursu kwalifikacyjnego uprawniającego do wykonywaniu zawodu górnika. Wiele szkół prywatnych stwarza takie możliwości. Oczywiście szkoła to najprostsza droga do dostania się do zawodu. Bez niej bywa trudniej, choć zostanie górnikiem nie jest niemożliwe. Można choćby zatrudnić się w firmie prowadzącej szkolenia dla tzw. "pomocy dołowej" i w ten sposób zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne w zawodzie górnika. Jeszcze jedną z opcji są studia wyższe na politechnice na kierunku powiązanym z zawodem górnika (np. górnictwo i geologia). Opłaca się je skończy, by w razie nieszczęścia w pracy pod ziemią móc nadal pracować w kopalni, na innym stanowisku.

Ile zarabia górnik?
Zarobki górnika to jeden z najbardziej drażliwych tematów. Mówi się, że górnicy zarabiają o kilka tysięcy złotych więcej niż inne osoby wykonujące zawody, w których ryzykuje się życiem i zdrowiem. Prawda jest jednak taka, że pensje górników zależą od wieku czynników: miejsca pracy, specjalizacji, stażu, doświadczenia i nie da się ich ująć w jednolite ramy. Należy pamiętać, że górnicy wykonują niezwykle niebezpieczny zawód, dlatego też mają zagwarantowane pewne przywileje, np. czternastą pensję w roku. W skali roku taka dodatkowa gratyfikacja finansowa na pewno powiększa dochody górnika.

Komentarze obsługiwane przez CComment