Ratowanie zabytków i pamiątek przeszłości to pasjonujące zajęcie, wymarzone dla pasjonatów historii. Wymaga dużej wiedzy i sporych umiejętności praktycznych, ale to zawód ceniony zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kim jest konserwator zabytków?

To osoba, której głównym zadaniem jest dbanie o zabytki, zapobieganie ich niszczeniu oraz usuwanie przyczyn i skutków powstałych na przestrzeni lat uszkodzeń. Mianem konserwatora zabytków najczęściej określa się specjalistę zatrudnionego w wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków.

Jak zostać konserwatorem?

Odpowiedź na powyższe pytanie należy podzielić na dwie części:
a) kwestie nieformalne: konserwator musi posiadać odpowiednie zdolności manualne oraz rozległą wiedzę z zakresu historii oraz chemii.
b) kwestie formalne: aby prowadzić prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie, architektoniczne lub archeologiczne należy posiadać tytuł zawodowy magistra uzyskany w ramach studiów na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub na specjalności w zakresie konserwacji zabytków. Konieczne jest również zaliczenie obowiązkowej 12-miesięcznej praktyki zawodowej, której przedmiotem była konserwacja lub badanie zabytków, które zostały wpisane do rejestru zabytków.

Wybrane przedmioty, z którymi spotkasz się w trakcie studiów na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki:
  • teoria i techniki konserwatorskie,
  • dokumentacja architektoniczno-konserwatorska,
  • konserwacja obiektów architektonicznych,
  • naprawa i wzmacnianie obiektów budowlanych,
  • profilaktyka konserwatorska,
  • rewaloryzacja zespołów urbanistycznych.

Wybrane specjalności w zawodzie konserwatora:
  • konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej,
  • konserwacja i restauracja papieru i skóry,
  • konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych,
  • konserwacja i ochrona zabytków.

Gdzie pracuje i ile zarabia konserwator zabytków?

Absolwent kierunku „Konserwacja i restauracja dzieł sztuki” może podjąć pracę w biurze wojewódzkiego konserwatora zabytków, muzeach, domach aukcyjnych, instytucjach kultury lub założyć własną pracownię konserwatorską. Czekają na niego również oferty związane z wykonywaniem ekspertyz autentyczności dzieł sztuki oraz szerokie możliwości zatrudnienia w urzędach administracji państwowej, których profil działalności opiera się na ochronie dóbr kultury.

Poziom zarobków konserwatorów uzależniony jest od posiadanej wiedzy, doświadczenia i charakteru wykonywanej pracy. Konserwatorzy zabytków zatrudnieni w jednostkach administracji państwowej mogą liczyć na zarobki rzędu 2500 - 3500 zł miesięcznie. Wybitni eksperci zatrudnieni przez prywatne filmy lub duże międzynarodowe instytucje kultury zarabiają znacznie więcej.

Komentarze obsługiwane przez CComment