Chciałbyś zajmować się w przyszłości analizą mechanizmów współczesnej polityki? Stosować zdobytą wiedzę do formułowania komentarzy i tworzenia analiz poświęconych aktualnym wydarzeniom zachodzącym w państwie? Kariera Politologa jest odpowiednią drogą dla Ciebie...

Kim jest politolog?
Posłużymy się teraz definicję encyklopedyczną: "Politolog to absolwent studiów na kierunku politologia i pokrewnych, osoba posiadająca wiedzę naukową w zakresie politologii."

Ok, zgadzamy się z tym, że definicja jest bardzo kiepska i niczego nie wnosi do opisu tego zawodu. Dodajmy zatem, że politolog analizuje bieżące wydarzenia polityczne i społeczne zachodzące w państwie i na świecie. Jego komentarze bardzo często są następnie wykorzystywane i cytowane w mediach zarówno przez dziennikarzy, jak i przez polityków.

Politolog zatrudniony w instytucji rządowej jest odpowiedzialny za przygotowywanie analiz oraz rozwiązań dla konkretnych problemów o charakterze politycznym. Politolodzy zatrudnieni w placówkach badawczo-dydaktycznych muszą ponadto prowadzić zajęcia ze studentami.

Obszary specjalizacyjne w ramach politologii można podzielić na:
  • teoria polityki,
  • systemy polityczne oraz ich funkcjonowanie,
  • ruchy i doktryny polityczne (historia i współczesność),
  • współczesne stosunki międzynarodowe,
  • polityki szczegółowe, na przykład polityka gospodarcza, polityka społeczna, polityka ekologiczna i inne.

Jak zostać politologiem?
Droga do kariery zawodowej w tym zawodzie wiedzie przez akademickie mury, w których zdobywać będziemy wiedzę i umiejętności na kierunku Politologia lub pokrewnym. Sam dyplom ukończenia studiów to jednak za mało, gdyż instytucje rządowe oczekują od kandydatów biegłej znajomości przynajmniej jednego języka obcego, umiejętności analitycznych i biegłego poruszania się w tematach polityczno-społecznych.

Gdzie może pracować politolog i ile zarabia?
Największe możliwości zatrudnienia oferują instytucje administracji państwowej, instytuty i jednostki naukowo-badawcze oraz biura partii i ugrupowań politycznych. Politolodzy mogą także znaleźć zatrudnienie na uczelniach państwowych i prywatnych.

Zarobków tej grupy zawodowej nie da się w żaden sposób ujednolicić, gdyż są one ściśle uzależnione od posiadanego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz specyfiki miejsca pracy. Na najwyższe zarobki (od kilku do nawet kilkunasty tysięcy złotych miesięcznie) mogą liczyć znani politolodzy zatrudnieni w stacjach telewizyjnych oraz w czołowych ośrodkach analitycznych. Doświadczeni doradcy partii politycznych zarabiają zazwyczaj około 10 000 złotych miesięcznie.

Komentarze obsługiwane przez CComment