Zapewne nie raz już słyszałeś o kulturoznawstwie, prawda? Wcale nas to dziwi, gdyż jest do dziedzina naukowa zaliczona do grona elitarnych i prestiżowych. Czym jednak zajmują się adepci tej nauki w swojej codziennej pracy? Kim można zostać po ukończeniu studiów kulturoznawczych? Postanowiliśmy się przyjrzeć nieco bliżej temu zagadnieniu...

Czym w ogóle jest kulturoznawstwo?

Na początek wypada chyba podać jakąś mądrą definicję encyklopedyczną, której zapewne nikt nie zrozumie. Oto i ona:
"Kulturoznawstwo to filozoficzna refleksja nad kulturą jako osobną całością" lub "Kulturoznawstwo jest dziedziną nauki z zakresu humanistyki, zajmującą się badaniem kultury".
Prawda, że proste i zrozumiałe?

Skoro definicje mamy już z głowy, to możemy przejść do bardziej praktycznego aspektu, czyli studiów interdyscyplinarnych w dziedzinie kulturoznawstwa. Przedmiot studiów na tym kierunku sprawia jednak wrażenie nie do końca sprecyzowanego. Ta pozorna wada może okazać się jednak bardzo dużą zaletą, którą odkryjemy w czasie studiów.

Studenci kulturoznawstwa mają bowiem bardzo szerokie możliwości, jeśli chodzi o wybór odpowiedniej specjalności. Interesujesz się filmem, kulturą popularna, modą, komunikacją i reklamą, a może fotografią? Na kulturoznawstwie na pewno będziesz mógł rozwijać swoje pasje i jednocześnie zdobyć konkretne, praktyczne umiejętności, które docenisz po odebraniu dyplomu ukończenia studiów.

Jesteś komunikatywny i otwarty na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym? Interesujesz się literaturą, historią i sztuką, a dzień zaczynasz od zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami kulturalnymi? Działalność mediów to przedmiot Twoich badań i analiz? Ok, będziesz świetnym kulturoznawcą, o którym wszyscy usłyszą:)
Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat studiów na kierunku Kulturoznawstwo.

Co robi kulturoznawca w swojej pracy?

Trudno oczywiście podać szczegółowy zakres obowiązków zawodowych kulturoznawcy. Wszystko zależy bowiem od specjalizacji i charakteru pracy. Nikt nie zmusza Cię do spędzenia 8 godzin dziennie za biurkiem i rytmicznego stukania w klawiaturę. Przygotuj się jednak na to, że będziesz:
  • wyjaśniał rozmaite procesy oraz zjawiska w historii kultury i w kulturze współczesnej,
  • dokumentował wiedzę o kulturze materialnej i duchowej;
  • organizował i prowadził badania nad procesami upowszechniania kultury;
  • przygotowywał ekspertyz, analizy i opinie dotyczące procesów i zjawisk kulturowych,
  • wygłaszał referaty i prelekcje o historii i teorii kultury,
  • pisał książki, artykuły i komunikaty naukowe,
  • opracowywał recenzje o publikacjach naukowych dotyczących wiedzy o kulturze.

Mówiąc krótko i zwięźle: na pewno nie będziesz się nudził w swojej pracy!

Komentarze obsługiwane przez CComment